Tungefiskeriet er startet godt

Tungefiskeriet er startet godt

En række danske både fanger i øjeblikket tunger i den Engelske Kanal. Meldingen lyder på godt fiskeri.
Usædvanlig tidlig på året er Nordsø tungerne trukket ind mod land. I øjeblikket fisker en række danske fartøjer i en afstand af blot 7-8 mil fra kysten.

Ombord i Thorsminde fartøjet L654 ”Pia Glans” er skipper John Christensen, og han er umiddelbart godt tilfreds for fiskeriet er væsentligt bedre end på samme tid sidste år. ”Vi fisker omkring 7-800 kg pr. dag – det har vi gjort de seneste tre dage.” Endvidere fortæller skipperen, at han ikke tidligere har oplevet, at tungefiskeriet midt i marts måned foregår så tæt på kysten, som i år.

Det forholdsvis gode fiskeri har trukket en del danske fartøjer til området – John Christensen gætter at der i øjeblikket er omkring 15 danske fartøjer i området.

FiskerForum.com