Trawler-ombygning sætter fokus på discard og bæredygtighed

Trawler-ombygning sætter fokus på discard og bæredygtighed

Med de nye discardregler in mente, havde fiskeskipper Verner Møller med RI 468 Juli-ane, travlt på fiskerimessen i Aalborg, med aftaler og samtaler med forskellige leverandører, omkring ændringer og tilpasninger til den kommende ombygning af konsumtrawleren Juli-ane på Hvide Sande Shipyard 2016.

Så i starten af januar, blev den knapt seksten år gamle trawler trukket op på beddingen ved Hvide Sande Shipyard, hvorefter arbejdet med at få ændret skibet til at kunne klare de nye discardregler begyndte.

Nyt brændstofbesparende motorsystem

Verner Møller fortæller til FiskerForum, at ombygningen der angår discard, til dels dækkes af et mindre tilskud. Men da skibet alliegvel ligger på bedding, ofre den vestjyske skipper selv en længere planlagt ombygning, med blandt andet et skifte af hovedmotoren til en Mitsubishi S6 R2 T2 MPTK 925 HK, som med færre omdrejninger på 1400, større propel og dyse samt en anden gearing, giver et større pæletræk. Trods faktuelt færre HK end tidligere og en mindre motor, formår det nye motorsystem alligevel både at forøge pæletrækket og give en brændstofbesparelse på helt op til 30 procent. Det hele sammenlagt giver et betydeligt mere bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri, med mindre diesel forbrug samt færre NoX gasser og Co2 i udstødningen.

Øget last

Juli-Ane får ved samme lejlighed en forlængelse på knapt 3 meter, som giver bedre komfort og et forbedret arbejdsmiljø for besætningen samt yderligere plads til små 400 kasser i lasten. Hvilket giver en lastekapacitet på 1200 kasser ialt.

Bedre komfort for besætningen

Derudover ændres mandskabets beboelser til fire to-mandskahytter og en noget større messe, der modsvarer de moderne krav til rummelighed og hygiejne. Fartøjet har pt. en besætning på seks mand, men Hvide Sande skipperen regner med at ansætte en til to nye lærlinge, når fiskeriet starter igen.

Efter Verner Møllers forventninger vil ombygningen af den nu 26,75 meter lange konsumtrawler fra Hvide Sande, være tilendebragt kort efter påske.

FiskerForum.com