Banebrydende og nyudviklet trawlerdesign

Banebrydende og nyudviklet trawlerdesign

Den nye hollandske Immanuel MDV-1 trawler bryder massivt med den generelle opfattelse af hvorledes en trawler skal se ud og endnu mere med opfattelsen af hvor meget brændstof en 30,2 meter lang trawler skal bruge.

Den futurisk udseende trawler, kunne sidste år besigtiges i havnebyen Urk i Holland, hvor Padmos shipsrepair i Stellendam og Hoekman Shipsbuilding ligeledes i Urk, Holland havde designet og udrustet den innovative og anderledes udseende konsumtrawler, med mange nytænkende elementer om bord, til ejerne Klaas Kramer og Hendrik Romkes.

Projektet lagde ud med en visionsplan for nybygningen, der indeholdt følgende:

Udvikling af en ny visions- og målsætningsplan for nye måder at fiske på i fremtiden

 • Et stærkt forbedret økonomisk resultat
 • Fastholdelse af beskæftigelsen
 • Væsentlig reduktion i CO2 og NOx-emissionerne
 • Reduceret og mindre maskinkraft
 • Reduktion og minimering af udsmid / discard
 • Skånsomt fiskeri med minimal skade på økosystemerne.
 • Sikring af bæredygtige processer.
 • Viden og uddannelse.
 • Udvikling af finansieringsmodeller for øvrige fiskerivirksomheder.

Nytænkning omkring Diesel-elektrisk drift

Hele projektet har haft til mål at minimere driftsomkostningerne og for at nå dette mål, er der valgt en diesel-elektrisk hovedmotor fra Mitsubishi, der er direkte koblet på en 3000 mm propel uden gear. Denne 500 kW motor er sammen med en 117 kW hjælpemotor, stor nok til at der er strøm nok til at komme hjem.

Nytænkning omkring tunge og rødspætte fiskeriet

Til dette fiskeri er den fuldt elektrificerede trawler Emmanuel MDVR11;1 udstyret med puls redskaber (som pulskor el-fiskeri) med et helt nyt »twinrigpuls« system, hvor der arbejdes med dobbelt trawl og pulskor system samtidig. Men man kan stadig rigge om til fiske med enten twin-rig eller til flyshoot fiskeri.

Der er tænkt nyt omkring Emmanuel MDVR11;1

 • et revolutionerende brændstoføkonomisk skrog
 • Effektiv fiskeforarbejdning om bord, med ubrudt kølekæde og minimumum af udsmid
 • LED belysning
 • Solpaneler
 • Speciel overflade coating mht. begroning på skroget
 • Power management system – der styrer hele energiforbruget om bord.

Fartøjet er fyldt med effektiviseringer overalt, herunder et 5000 liters varme batteri, der holder båden varm nok mellem turene, så en landtilslutning ved kajen ikke er nødvendig længere. I »hvilende« tilstand, slukker bådens systemer automatisk lyset og tillader temperaturen om bord, at falde til 14° Celcius.

Ligeledes er der gjort meget ud af arbejdsmiljøet og komforten om bord for besætningen. Den nyudviklet trawler Immanuel MDVR11;1 er med et godt, stort og bredt arbejds-dæk, monteret med tre Padmos spil ved styrhuset og puls-spil på broens vinger. Den betydelige agterportal holder de to trawltromler og dækskranen er her monteret øverst, med en god arbejdsradius til følge. Fangsterne kan her nemt håndteres til dækket nedenfor, til videre forarbejdning. Nedenunder har man en Leba rødspætte rense-maskine stående, som indgår i den glidende forarbejdning af fladfiskene som kommer ind, til endelig pakning og frysning.

Emmanuel MDV-1s data er følgende: 
- Længde overalt: 30 meter
- Bredde: 8,60 meter
- Design: Padmos
- Konstruktion: CSR
- Indretning: Hoekman Skibsbygning
- Hovedmotor: Mitsubishi 500 kW - 1200rpm
- Hjælpemotor: Mitsubishi 117kW - 1500 rpm
- Generator: 400 kW
- Fast propel: Van Voorden 3000 mm diameter
- Styretøj: Tri Do
- Varme batteri: 5000 liter
- Oplag kapacitet: 900 kasser
- Rødspætterense maskine: Leba
- Fangsthåndtering: VCU
- Spil: Padmos
- Pulse moduler: HFK
- Trawl: Coöperatie Westvoorn
- Trawlskovle: Thyborøn
- Mellemlinerne: Hampidjan DynIce
- Elektronik: De Boer Marine
- Trawl sensorer: Marport