Trafikstyrelsen siger ok til havneudvidelse i Thyborøn

Trafikstyrelsen siger ok til havneudvidelse i Thyborøn

Den gode nyhed kommer fra Trafikstyrelsen, som den 23. januar 2015, gav tilladelse til udvidelse af Thyborøn Havn.

Tilladelsen er givet på baggrund af miljørapporten (VVM-redegørelsen) for projektet, der viser, at projektet ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.

Følge med udviklingen indenfor fiskeri og fragt

Udvidelsen sker ifølge Thyborøn Havn for at følge med i den løbende udvikling, der sker inden for både fiskeri og fragt, om som stiller krav til, at havnen indretter sig for at dække de nye behov. Udvidelsen af Thyborøn Havn omfatter blandt andet fremrykning af moler og etablering af nye arealer ved opfyldning bag de fremrykkede moler.

Trafikstyrelsen har givet tilladelse på baggrund af miljørapporten for projektet, der har været i offentlig høring i perioden 2. september til 28. oktober 2014. Det er Trafikstyrelsens vurdering, at der i miljørapporten er redegjort tilstrækkeligt for projektets miljømæssige konsekvenser og afværgende foranstaltninger. Der synes således ikke at være væsentlige natur- og miljøhensyn, der taler imod projektet. Det er derudover Trafikstyrelsens vurdering, at de eksisterende aktiviteter i området ikke vil blive påvirket negativt.

Lemvig Kommune har godkendt landdelen, mens Trafikstyrelsen har givet tilladelse til udvidelse af søterritoriet.