Bilag 6 meddelelse om fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter

Bilag 6 meddelelse om fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter

Fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter i forvaltningsperioden 1. februar 2015 til 31. januar 2016 for fartøjer med kW-dage tilladelse.
1. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med redskaber af kategorien TR 1 eller TR 2.
Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides for forvaltningsperioden 1. februar 2015 til 31. januar 2016, så fartøjer, der har tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med enten redskabskategorien TR 1 eller TR 2 har tilladelse til at benytte begge redskabstyper i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4).

Som udgangspunkt må begge redskabstyper ikke medtages på samme fangstrejse, dog kan fartøjer, som fisker i Skagerrak (3AN), efter ansøgning få tilladelse til at medbringe både TR1 og TR2, hvis der alene medbringes og benyttes TR2 redskaber, som er udstyret efter de krav som fremgår af bilag 15 i Reguleringsbekendtgørelsen.

2. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3AN/4) eller Kattegat (3AS) med redskaber af kategorien GN1.
Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides for forvaltningsperioden 1. februar 2015 til 31. januar 2016, så fartøjer, der har tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3AN/4) med redskabskategorien GN1, også har tilladelse til at benytte GT1 i Skagerrak/Nordsøen (3AN/4). Ligeledes udvides tilladelsen, så fartøjer der har tilladelse til at være til stede i Kattegat (3AS) med redskaber af kategorien GN1, også har tilladelse til at benytte GT1 i Kattegat (3AS) i forvaltningsperioden 1. februar 2015 til 31. januar 2016.

Dog må begge redskabstyper ikke medtages på samme fangstrejse.

3. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS) med redskaber af kategorien TR 1 eller TR 2.
Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides indtil videre for forvaltningsperioden 1. februar 2015 til 31. januar 2016, så fartøjer, der har tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS) med enten redskabskategorien TR 1 eller TR 2, har tilladelse til også at benytte TR3 i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS), hvis fartøjet råder over kvoteandele som kun kan fanges med redskabskategorien TR3.

Dog må kun én redskabstype medtages på samme fangstrejse.

4. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Kattegat (3AS) med redskaber af kategorien GN1 eller GT1.
Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides indtil videre for forvaltningsperioden 1. februar 2015 til 31. januar 2016, så fartøjer, der har tilladelse til at være til stede i Kattegat (3AS) med enten redskabskategorien GN1 eller GT1, har tilladelse til også at benytte GN1 eller GT1 i Skagerrak/Nordsøen (3AN/4).

5. Mulighed for, at fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Kattegat med redskabskategorien TR 1 eller TR 2, kan søge om tilladelse til også at fiske i Skagerrak/Nordsøen.
NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning udstede tilladelse til, at fartøjer, der har tilladelse til at være til stede med redskabskategorien TR 1 eller TR 2 i Kattegat (3 AS) i forvaltningsperioden fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016 også får tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med redskabskategorien TR 1 eller TR 2.

Tilladelse kan udstedes til fartøjer, der står foran at indlede fiskeri i Skagerrak/Nordsøen. Tilladelser kan udstedes, så længe der er plads til dette indenfor det samlede loft for højeste indsats i Skagerrak/Nordsøen (kW-loftet) under hensyn til de kW-dage tilladelser, som NaturErhvervstyrelsen allerede har udstedt.

De nævnte fartøjer må ikke påbegynde fiskeri i Skagerrak/Nordsøen, før NaturErhvervstyrelsen har udstedt ny kW-dage tilladelse, der åbner for dette.

6. Adgang til at være til stede i redskabssegmenter for fartøjer med låne-FKA eller låne-IOK.
Ved tildeling af låne-FKA eller låne-IOK kan NaturErhvervstyrelsen udstede kW-dage tilladelse til fartøjet med henblik på, at fartøjet har adgang til at fiske de tildelte låne FKA eller låne-IOK i forvaltningsperioden fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016. Efter tildeling af låne-FKA eller låne-IOK kan fartøjet desuden søge om at få tildelt kW-andele som førstegangsetableret jf. § 161 i Reguleringsbekendtgørelsen.

7. Adgang til at fiske med langliner i Skagerrak/Nordsøen
Fartøjer, som i forvaltningsperioden fra 1. februar 2014 til 31. januar 2015 fik dispensation til at fiske med langliner i Skagerrak/Nordsøen uden at have kW-andele i segmentet, kan også i forvaltningsperioden fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016 fiske med langliner i Skagerrak/Nordsøen uden at have kW-andele i segmentet.

8. Mulighed for at søge kW-dage tilladelse til Kattegat.
NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning udstede tilladelse til, at fartøjer i forvaltningsperioden fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016 får kW-dage tilladelse til Kattegat (3 AS). Der gives som udgangspunkt tilladelse til at forbruge 15 dage i Kattegat.

Tilladelse kan udstedes til fartøjer, der står foran at indlede fiskeri i Kattegat. Tilladelser kan udstedes, så længe der er plads til dette indenfor det samlede loft for højeste indsats i Kattegat (kW-loftet) under hensyn til de kW-dage tilladelser, som NaturErhvervstyrelsen allerede har udstedt, og hvis NaturErhvervstyrelsen skønner, at der inden for det samlede antal KW-dage, der står til rådighed for Danmark i forvaltningsperioden, er plads i den redskabskategori i Kattegat, der søges om kW-dage tilladelse til.

Fartøjerne må ikke påbegynde fiskeri i Kattegat, før NaturErhvervstyrelsen har udstedt ny kW-dage tilladelse, der åbner for dette.

9. Adgang for fartøjer, der deltager i forsøgsfiskeri
Fartøjer, som deltager i forsøgsfiskeri i samarbejde med DTU Aqua, kan ansøge NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at fiske i andre farvandsområder end de, som fartøjet i forvejen har adgang til.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 29. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. februar 2015