Tomme ord fra Miljøministeren

Tomme ord fra Miljøministeren

Nu har SF`s udtræden af regerings samarbejdet med de Radikale og Socialdemokraterne, givet Ida Auken titel af tidligere Miljøminister. Men med hendes sidste optræden og udtalelser omkring sæl situationen på Bornholm, sidder der sikkert mange fiskere lige nu og håber på en ny minister, der vil tage deres sæl – problemer mere seriøst.

Specielt hendes sidste optræden på TV2, i starten af denne uge, har fået flere fiskere op af stolen, her i blandt også Svaneke fiskeren Claus S. Hansen, der sammen med sine kollegaer kun måbende først på ugen, kunne konstaterer at der åbenbart ingen ”vælger stemmer” er i fiskerierhvervet.

Det kom tydeligt frem, da Ida Auken svarende på spørgsmål fra TV2s journalist, om regulering af sælerne omkring Bornholm, her først på ugen. Hvor ministeren med hendes sædvanlige ufejlbarlige og sikre blik for sager, der kun kan give besværligheder i forhold til hendes grønne naturvenner , sendte spørgsmålet elegant over i en, læs langsomt arbejdende, arbejdsgruppe under Naturstyrelsen, (betænkningen kommer ultimo 2014) hvor spørgsmålet vil blive behandlet af en gruppe bestående af repræsentanter fra fiskerierhvervet, Danmarks Naturfredsningsforening, Danmarks Jægerforbund og forskningsinstitutioner.

Arbejdsgruppen skal dog kun komme med indstilling til en midlertidige løsning omkring regulering af gråsæler, indtil et større gennemsyn af hele forvaltningsplanen vil finde sted.

Ligeledes måtte fiskerne også lægge øre til hvorledes ministeren kunne bagatellisere problemet med sælernes hærgen omkring klippeøen, med et svar som, ”Vi har tradition for, at vi i Danmark ikke giver kompensation for vildt skader. I så tilfælde, skulle vi også give kompensation, hvis en ræv havde været inde og tage en høne eller en hjort havde væltet et æbletræ..” – sådan, så har man da fået sat tingene i perspektiv eller hvad..

Her sad fiskerne bare tilbage og følte sig trådt på, for hvis ikke vi i en situation som denne, med sælerne på Bornholm – der i dag spiser flere fisk, end der fiskes på fiskernes samlede kvoter og hvor de samtidig tæppebomber de resterende fisk med sælorm og andet skidt, der ligeledes udgør en betydelig sundhedsrisiko for dem der spiser fisken, med deres parasitter og orm. Hvis ikke vi skal kunne regulere, når en art truer en anden art og når et helt erhverv står til totalt kollaps, hvornår skal vi så?

Miljøministeren bagatelliserer problemet

Om fiskerne kan opnå kompensation for sælskaderne omkring Bornholm eller hvornår en eventuelt regulering af bestanden, kan begynde, vil nu blive lagt i hænderne på den nye Miljøminister.