Tobisfiskeriet i politisk modvind

Tobisfiskeriet i politisk modvind

Året 2012 blev året, hvor tobisfiskeriet blev historiens laveste med 50.000 tons mod over 300.000 året forinden.
Det konstaterede fiskemelsproducenten TripleNine’s bestyrelsesformand, Anker Mejnertz, på selskabets generalforsamling d. 20. december 2012.

”Alle imødeså en katastrofe for dansk industrifiskeri, og mange gjorde en stor indsats for at støtte vore ønsker om at få, i det mindste, en mindre kvote. Men politikerne, som jo har det sidste ord, var ikke til at rokke,” sagde formanden.

”Politikernes manglende evne eller vilje til at handle mødte vi igen, da rådgivningen fra ICES for sperling forelå,” fortsatte han. ” Der skulle gå op mod en måned, før kvoten blev frigivet fra EU. Ren chikane kunne man fristes at tænke.”

”De nyeste tiltag om forhøjelse af spildevandsafgifter bekræfter endnu tydeligere, at politikkerne slet ikke har nogen forståelse for, at det er danske eksportvirksomheder, som danskerne skal leve af. Vi kan ikke leve af ”at klippe hinanden”,” sagde Anker Mejnertz.

Investering uden for Danmark
Han understregede, at TripleNine’s bestyrelse har haft meget stor fokus på at sikre virksomhedens adgang til råvarer, idet det er et faktum, at uden råvarer er der ingen fabrik, og uden fabrik forsvinder selv sagt værdien af selskabets aktier.

”Frustrationerne har derfor været store over at se udviklingen i kvoterne i Danmark. Men samtidig bekræfter det vor tese om, at vi skal investere, hvor der er råvarer, dvs. uden for Danmarks grænser. Kun derved kan vi opretholde og forhåbentlig øge værdien af TripleNine,” fastslog bestyrelsesformanden.

Kilde: TripleNine
FiskerForum.com