Fusion betyder øget sikkerhed for produktion i Danmark

Fusion betyder øget sikkerhed for produktion i Danmark

I året 2012 indgik TripleNine’s bestyrelse en aftale med norske Koppernæs AS om sammenlægning af de to selskabers aktiviteter inden for fiskeindustrien.
”Bestyrelsen finder, at det er den bedste løsning til sikring af fremtiden for TripleNine, for mulighederne for at lande fisk til fabrikken i Thyborøn og for at udvikle selskabet til gavn for aktionærerne,” sagde bestyrelsesformand Anker Mejnertz på TripleNine’s generalforsamling torsdag. ” Samtidig giver fusionen os produktionsmuligheder i Norge og Chile samt meget større fokus på trading.”

Aftalen med Koppernæs betyder, at TripleNine ændrer regnskabsår til kalenderåret fra 1. januar 2013. Dvs. at virksomheden får et meget kort regnskabsår på to måneder fra 1.11. til 31.12. 2012.

Manglende interesse fra politisk hold
”Tanken var, at det nye selskab skulle være dansk, med hovedkontor i Esbjerg. Men hverken politikere eller Havnen i Esbjerg ser ud til at være interesserede heri. Så det er ikke blevet nemmere at forklare vore norske partnere, at det skulle være en god ide,” sagde Anker Mejnertz.

Den endelige beslutning om sammenlægning skal tages på en ekstraordinær generalforsamling i det nye TripleNine A/S i begyndelsen af 2013 samtidig med godkendelse af to-måneders regnskabet.

Kilde: TripleNine
FiskerForum.com