Tobisaftale mellem EU og Norge for 2012 underskrevet i Stockholm.

Tobisaftale mellem EU og Norge for 2012 underskrevet i Stockholm.

De kraftige reduktioner, der er lagt op til i tobiskvoterne for 2012, gør sig også gældende i EU`s aftale med Norge.
Forhandlingerne blev ledet af John Spencer fra Den Europæiske Unions delegation som mødtes med den Norske delegation under ledelse af Ann Kristin Westberg. Aftalen reducerer den Norske tobiskvote i EU farvandene ned til 2300 tons mod sidste års kvote på 20.000 tons.

Begrundelsen er at TAC`en i EU er blevet sat til 23.000 tons i Dogger Bank zonen, hvor Norske fiskere normalt fanger tobisen. I aftalen er indlagt et forbehold, som giver Norge en større kvote hvis TAC`en sættes over 23.000 tons af EU, så vil Norge få tilført yderligere 10% af dette kvantum, dog max. op til 20.000 tons.