Tobis fiskeriet slut i områderne 1 og 2. Fiskerne håber der åbnes for fiskeri i brisling kassen

Tobis fiskeriet slut i områderne 1 og 2. Fiskerne håber der åbnes for fiskeri i brisling kassen

2012 sæsonen er i realiteten slut, dog får op til 6 fartøjer lov at fiske en begrænset mængde i forvaltningsområde 4. Små fartøjer håber nu på der åbnes for forsøgsfiskeri i den kystnære brisling kasse.
Tobisfiskeriet i område 1 og 2 er slut. Sidste landingsdag er 1. juni, men de fleste af de mindre rationsfartøjer kom ind lidt tidligere grundet kraftig vind langs Jyllands kyster.

NaturErhvervstyrelsen påtænker at udstede særlige tilladelser til danske fartøjer, der disponerer over IOK-andele for tobis, og som ønsker at fiske tobis i forvaltningsområde 4 indenfor en samlet mængde på ca. 3.800 tons. Der forventes udstedt maksimalt 6 tilladelser til dette fiskeri, hver med en mængdemæssig begrænsning på 630 tons.

Flere besætninger på de mindre fartøjer tager nu en kort pause. De har ladet fartøjerne ligge i vestkysthavnene – og håber, det bliver muligt at drive et alternativt industrifiskeri.

Størst forhåbning knytter sig til fiskeri den såkaldte ”brisling kasse”, hvor der gennem en meget lang årrække har været fiskeriforbud. Branchen og ministeriet har de senere år været i dialog omkring åbning for et systematiseret forsøgsfiskeri. I 2011 kunne parterne ikke enes om, under hvilke vilkår der måtte fiskes, men man håber det lykkes i 2012 sæsonen.

Ifølge Fiskerforums oplysninger, er der håb om en afklaring indenfor de kommende 1-2 måneder.

FiskerForum.com