Søg tilskud til sporbarhed af fiskevarer og akvakulturprodukter

Søg tilskud til sporbarhed af fiskevarer og akvakulturprodukter

Den 15. august 2014 åbner tilskudsordningen “Fiskerikontrol og sporbarhed”. Ordningen skal være med til at fremme sporbarhed af fiskevarer og akvakulturprodukter gennem alle trin; produktion, forarbejdning og distribution.

Idéen med ordningen er at give tilskud til at spore europæiske fiskevarer og akvakulturprodukter fra fangst til detailsalg.

Her kan du se, hvem der kan søge tilskud:

 • Samlecentraler (herunder fiskesortering, fællessalg og andelssalg)
 • Auktionshuse
 • Ejere af fiskefartøjer
 • Producentorganisationer
 • Opkøbere
 • Forarbejdningsvirksomheder
 • Detailvirksomheder

Her kan du se de støtteberettigede udgifter:

 • Scannere, stregkodelæser og -printere
 • Vejeudstyr
 • Standard hyldevare software, herunder opdatering af software
 • RFID-tags og læsere
 • Elektroniske chips eller lignende til tags, fiskekasser m.m.
 • Honorar til konsulentbistand i forbindelse med gennemførsel af projektet og ikke til udarbejdelse af ansøgningen.
 • Teknisk assistance til indkøbt software op til to år efter installationen.

Du kan som udgangspunkt kun få støtte til udgifter, der er på listen.

Tilsagnspuljen er på 11 mio. kr., og tilskudssatsen er på 80 %.

Hvis der er støtteberettigede ansøgninger for mere end de 11 mio. kr., vil tilskudssatsen bliver sat ned.

Læs mere om tilskudsordningen og find ansøgningsmateriale

Baggrund om ordningen
Tilskudsordningen understøtter implementeringen af den fælles fiskeripolitiske kontrolforordning samt den fælles fiskeripolitik. Ordningen administreres under det nye Hav- og Fiskerifondsprogram (EHFF). 90% af udgifterne dækkes af EU's Hav- og Fiskerifond. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundevejledningen på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til erhverv@naturerhverv.dk