Danmark overskrider kvote på sild og makrel samt mørksej og tobis

Danmark overskrider kvote på sild og makrel samt mørksej og tobis

Europa-Kommissionens kamp mod overfiskning resulterer nu i fradrag i kvoterne for fangster i 2014, for 10 EU lande.

De ti medlemslande, der alle har erkendt at have overskredet deres fiskekvoter i 2013, står nu over for en reducering i deres fiskekvoter for 2014. landene er; Belgien, Danmark, Grækenland, Spanien, Frankrig, Irland, Holland, Polen, Portugal og England.

Trods overskridelser i kvoterne, ligger disse ca. 22 procent lavere end forgående år, så tendensen med overfiskeri er kraftigt for nedadgående.

Den Europæiske fiskerikommissær Damanaki udtaler i forbindelse med den årlige regulering, ”Hvis vi ønsker at være seriøse i vores kamp mod overfiskning, så er vi nødt til at handle efter reglerne. Vi skal respekterer reglerne og kvoterne, og det er derfor glædeligt at se, at overfiskeriet er reduceret.” Fiskerikommissæren bemærker samtidig, at kontrollen med fiskeriet er nødvendig, for at håndhæve reglerne.

10 lande og 45 fiskebestande er berørt af dette års kvote reguleringer og listen kan ses her.
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2014.pdf