Tidligt iltsvind i danske farvande

Tidligt iltsvind i danske farvande

Iltsvindet startede forholdsvis tidligt i år med iltsvind allerede i maj i adskillige områder. Høje temperaturer i bundvandet har formodentlig været en væsentlig medvirkende årsag til den tidlige start på iltsvindssæsonen.

Det fremgår af årets førte iltsvindsrapport, der er udarbejdet af Aarhus Universitet baseret på Miljøstyrelsens målinger.

Rapporten, der dækker perioden 1. juli til 23. august, kan læses her.

I løbet af juni og juli intensiveredes iltsvindet, og i en del områder blev iltsvindet kraftigt. Frisk vind i midten af august forbedrede iltforholdene i de mere lavvandede områder, men ændrede ikke på iltforholdene i de mere dybe områder.

Der blev flere steder registreret iltfrie forhold i bundvandet, frigivelse af svovlbrinte og døde bunddyr og fisk. De hårdest ramte områder i perioden var Limfjorden, Mariager Fjord, Haderslev Fjord, det sydlige Lillebælt og tilstødende områder samt Det Sydfynske Øhav.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var i juli noget mindre end i 2018 og i august på samme niveau som i 2018.

Fakta om iltsvind
Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer. Iltsvindets udvikling i løbet af året reguleres væsentligst af bundvandstemperaturen og de aktuelle vejrmæssige forhold. De områder, der lige nu er hårdest ramt er oftest dybe, og derfor betyder det, at det kræver en længere perioder med kraftig blæst eller en storm, hvis iltforholdene skal forbedres markant inden for forholdsvis kort tid.

Læs også artiklen i FiskerForum.dk »Miljøorganisationer kæder igen iltsvind sammen med trawl«