Tid til fornyelse af Bunkers- og CLC certifikaterne

Tid til fornyelse af Bunkers- og CLC certifikaterne

I de fleste tilfælde udløber Bunkers- og CLC certifikater den 20. februar 2013. Certifikaterne er herefter ugyldige. Rederierne skal derfor være opmærksomme på at søge Søfartsstyrelsen om fornyelse af certifikaterne i god tid inden udløbsdatoen.
Bunkerscertifikat
Bunkerscertifikatet vedrører det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie. Alle skibe med en BT på 1000 eller derover skal have certifikatet. Det udstedes af Søfartsstyrelsen på baggrund af en ansøgning fra rederiet. Ansøgningen skal bl.a. oplyse om skibets forsikring.

Vejledning til ansøgning om bunkercertifikat
Ansøgning om Bunkercertifikat

CLC certifikat
CLC certifikatet vedrører det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening. Alle skibe, der transporterer over 2000 tons bestandig mineralsk olie med carbonhybrider, skal have et certifikat. Det udstedes af Søfartsstyrelsen på baggrund af en ansøgning fra rederiet. Ansøgningen skal bl.a. oplyse om skibets forsikring.

Vejledning til ansøgning om CLC-certifikater
Ansøgning om CLC-certifikater

De forskellige vejledninger samt ansøgnings blanketter finder du her nedenfor

Kilde: Søfartsstyrelsen
FiskerForum.com