Thyborøn Havn har vækstplan klar for de næste fem år

Thyborøn Havn har vækstplan klar for de næste fem år

Det er direktøren for Thyborøn Havn Jesper Holt Jensen, der overfor Børsen proklamerer, at om fem år er Thyborøn Havn stadig blandt de tre største fiskerihavne i Danmark, men håbet er at være blandt de to største.

En af de midler der skal holde Thyborøn Havn blandt de største fiskerihavne herhjemme, er efter havnedirektørens mening vanddybden. Den kommer vi til at konkurrerer på, fortæller han videre til avisen. Specielt i industrifiskeriet imødeser direktøren en øget konkurrence, med specielt leverancer fra norske industrifartøjer, der har en noget større dybdegang, hvorfor de overvejende vælger havne med vanddybder på omkring 9 meter.

Direktøren fra Thyborøn Havn, vil dog være ganske godt tilfreds med at holde status Quo i år, men sammen med sin bestyrelse er der sat vækstmål for årene efter, dog mangler der endnu at blive sat eksakte procenter på, netop fordi fiskeriet er så konjekturfølsomt. Hvilket også giver sig udslag i at det er planen at Thyborøn i de kommende år skal vækste, ikke kun på fisk men også på gods og fragt.

Som led i strategien, godkendte havnebestyrelsen allerede sidste år en investeringsplan på 45 millioner kroner, som skal sætte ekstra skub i Havnen som en trafikhavn, med bedre forhold for Vind- og offshorefirmaerne. Det skete med udbygningen af en offshorekaj og en færdiggørelse af godsarealerne omkring Havnen samt en endelig uddybning til ni meters vanddybde ved kajanlægget.

Godsmængderne rummer efter havnedirektørens mening et kæmpe vækstpotentiale. Thyborøn Havn håndterer pt. cirka en million tons gods om året og det skal efter planen gerne runde halvanden million tons inden de næste ti år.

Thyborøn Havn har for tredje år i træk vækst i omsætningen og satte sidste år endnu en rekord.