Thyborøn Havn indvier udvidelsen af Danmarks mest moderne og effektive konsumcenter

Thyborøn Havn indvier udvidelsen af Danmarks mest moderne og effektive konsumcenter

Hans Christian Schmidt, vil som formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer forestå den officielle indvielse fredag d.21.juni kl.08.30, ligesom han tilbage i 2005, i egenskab af fødevareminister, indviede det dengang helt nye Konsumcenter – Thyborøn fiskeauktion Center.
Arrangementet finder sted foran hovedindgangen til konsumcenteret.
Udvidelsen af Thyborøn Havns konsumcenter har helt konkret resulteret i en kapacitetsudvidelse på 60-65 %, således der nu dagligt kan håndteres små 200 ton frisk fisk. Et imponerende resultat når selve arealet af bygningerne blot er udvidet med små 10 %.

Thyborøn Havn har i denne anledning indbudt alle husets interessenter til morgenkaffe i festteltet og Lemvig kommune vil i umiddelbar forlængelse af indvielsen byde indenfor til borgermøde i konsumcenterets kantine.

Hele programmet for Udvalget for Landdistrikter og Øers besøg i Thyborøn kan du se her nedenfor.

Konsumcenter Thyborøn
Konsumcenter – Thyborøn Fiskeauktion Center, indeholder alle funktioner som er nødvendige for at gennemføre landing, sortering og omsætning af frisk fisk. Baggrunden for Konsumcentret, var ønsket om at gennemføre en fornyelse og samling af Thyborøns faciliteter indenfor omsætning af frisk fisk – med henblik på at skabe et Konsumcenter som lever helt op til tidens krav.