Thomas har givet »gamle Pilegaard« en større ombygning

Thomas har givet »gamle Pilegaard« en større ombygning

Der er ingen tvivl om, at det er en yderst tilfreds skipper Thomas Christiansen fra Læsø, som FiskerForum.dk netop har haft i røret. I de sidste seks måneder har den nordjyske skipper på sidelinjen fulgt ombygningen af den gamle rejetrawler »Emmely Pilegaard«, som Hanstholm Skibssmedie har foretaget.

Trawleren, der nu bære navnet »Andrea Klitbo«, ligger i disse dage ved kajen i Østerby Havn og venter kun på at få de sidste papirer i orden.

Men netop papirgangen med overdragelsen og registreringen er til Thomas Christiansens store ærgrelse trukket yderligere ud. Siden 22. juni har skipper og fire besætningsmedlemmer gået og sparket støv på land. Først var det sygdom og siden ferie, for èn person i Fiskeristyrelsen, der i månedsvis nu har forsinket hele papirgangen. For, som Thomas Christiansen siger, »jeg er sikkert ikke den eneste, som nu efter personen er vendt tilbage, går og venter på at få løst opgaver i Fiskeristyrelsen.« Og inden vedkommende kommer gennem bunkerne af papir, før kan rettighederne ikke blive flyttet over administrativt, så for »Andrea Klitbo« og skipper kan der gå lang tid, inden man som ønsket kan komme ud og fiske igen.

Fra det knapt så morsomme til det mere muntre. For den nye »Andrea Klitbo« ligger flot ved kajen i Østerby Havn, som et synligt bevis på mange måneders succesfulde arbejde af Hanstholm Skibssmedie. Selvom styrhuset, som Thomas Christiansen sammen med skibsingeniør Preben Thuren Larsen fra Hauschilds Marine AS, har fået tegnet og bygget, var lidt forsinket i byggestarten, fornægter det gode håndværk, kvalitet og finishen sig ikke på »Andrea Klitbo«.

Selve ombygningen har været omfattende, med udvidelse af lastrummet til over 600 kasser og montering af helt nyt fabriksdæk om bord. Derudover har Hanstholm Skibssmedie monteret helt ny Mitsubishi hovedmotor på 650 Hk, der nøje er afstemt i forhold til gear, dyse og skrue for som beregnet, at kunne øge trækkraften, i forhold til den gamle båd, samtidig er der installeret ny bovpropel. Ligeledes er der lavet ændringer ved hæk og nettromler på dækket samt foretaget overfladebehandling og maling af hele skibet, så »Andrea Klitbo« i dag fremtræder som næsten et helt nyt skib.

Bedre forhold for besætningen

Desuden har kahytterne fået en overhaling og forholdene i forbindelse med monteringen af styrhuset, har givet større opholdsrum og messe samt bedre badefaciliteter og toiletforhold. I det hele taget har skipper i samarbejde med Hanstholm Skibssmedie bestræbt sig på at forbedre forholdene om bord for besætningen.

Ved indhalingen af jomfruhummer har man i dag på »Andrea Klitbo« skyllekar der kan tippes direkte over i dyppekarene. Disse kan også tippes videre over i kurvene, så man på årsbasis har reduceret de enkelte løft i arbejdsgangen med op til 200 tons. Hvilket gerne skulle give arbejdspladsen et noget bedre arbejdsmiljø med betydelige forbedringer på det ergonomiske, så besætningen undgår for mange uhensigtsmæssige tunge løft i fremtiden. Tilsvarende har man i henhold til EU´s landingsforpligtelse, forberedt håndteringen af discardfisk og bifangst, som også direkte, efter at være taklet om bord, nu kan renses og derefter gå direkte i kølelasten. Som noget ekstra har man søpakkeanlæg stående klar om bord, men som Thomas Christiansen forklarer her, er det mere ment som en ekstra mulighed og ikke noget man i første omgang kommer til at brug nævneværdigt.

Den nyrenoverede trawler fremstår helt efter den nordjyske skippers hjerte, med langt større kapacitet, så man drift-økonomisk nu kan fiske billigere, bedre og længere, uden hele tiden at vende omkring havnen. Forventningerne er da også at øge havdagene op til 300 dage årligt og derved også skabe en bedre rentabilitet i fiskeriet fra Læsø.

»Andrea Klitbo« er grundlæggende ændret fra et rejefartøj til et hummerfartøj og er dermed i henhold til fiskeriet blevet et langt mere effektivt fiskefartøj efter ombygningen. Skipper samt besætning tripper da også for at komme ud og sejle og prøve skibet ordentligt af. Så fremover, når det tidligere rejefartøj, står ind mellem »Phønix grund« og »Rusmandsbanke« til Østerby Havn og lander til Læsø Fiskeindustri, er det nu den stolte trawler og næsten nye »Andrea Klitbo« med skipper Thomas samt besætning om bord.

Skib, skipper og besætning ønskes god vind fremover af FiskerForum.dk

FiskerForum.dk