Thorsminde havn med tilfredsstillende resultat

Thorsminde havn med tilfredsstillende resultat

På et havnebestyrelsesmøde onsdag. den 18. marts blev Thorsminde havns regnskab for 2014 godkendt.

Omsætningen blev på 6,8 millioner og overskuddet blev på 1,3 millioner kr. efter afskrivninger.

Omsætning og overskud kan ikke umiddelbart sammenlignes med 2013, idet havnen har overtaget statens opgave med oprensning fra 1. juni 2014, og købt fartøjet s/p Tønne.

Med overtagelsen af Kystdirektoratets sandpumper og uddybningsfartøj SP Tønne, kan havnen nu selv disponere over skibets drift og tilrettelægge indsatsen med oprensning i indsejling og havnebassiner, som afregnes med en fast årlig ydelse fra Kystdirektoratet.

Bestyrelsen finder resultatet yderst tilfredsstillende.