Ændring af kalenderugerationen for fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår

Med virkning fra og med mandag den 16. maj 2011 ændres kalenderugerationen for fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår og er optaget på Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1238 således, at der, for alle forvaltningsområder tilsammen, højst må fiskes, medbringes og landes i alt 100 tons tobis pr. kalenderuge Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 16. maj 2011

Fortsæt med at læseÆndring af kalenderugerationen for fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår

Forrygende start for Fiskernes Fiskeindustri i Skagen

  • Post category:Nyheder

Der er sæson for tobis og ifølge udtalelser fra Direktør Morten Broberg til dagspressen, landes der i øjeblikket store mængder af den lille pigfinnefisk. Det giver en billigere produktion og man kører i øjeblikket i treholdsskift. Fiskerne / leverandørerne har en kort fangstrejse og derved færre omkostninger, så der er forståeligt nok, at man har have svært ved at holde armene nede langs kroppen i Skagen.

Fortsæt med at læseForrygende start for Fiskernes Fiskeindustri i Skagen