Direktoratets nyhedsbrev om tobis fiskeriet

Direktoratets nyhedsbrev om tobis fiskeriet

Fiskeridirektoratet har udsendt Nyhedsbrev nr. 2 vedrørende tobisfiskeriet 2011
Direktoratet skriver bl.a.

Der er den 5. maj 2011 registreret danske landinger (afregninger) af tobis på i alt 82.662, hvoraf 80.569 tons er fanget i område 1. Det registrerede logbogstal for danske landinger af tobis er dags dato på ca. 94.000 tons. De seneste dage har der været enkelte danske landinger i udlandet (Norge og Færøerne), men ellers er alle danske landinger af tobis i 2011 sket i Danmark.

De samlede landinger i april måned 2011 er foreløbig opgjort til ca. 65.500 tons, hvilket er den højeste mængde i april måned siden 2002. Alene i den sidste uge af april (uge 17) er der registreret landinger på næsten 28.000 tons.

Dagsfangsterne der tidligere på sæsonen svingede en del ligger aktuelt helt i top, hvor enkelte større fartøjer i de seneste dage har haft dagsfangster på op til 1000 tons. De fleste større danske fartøjer har for tiden daglige fangster på mellem 500 og 800 tons. Generelt er der nu tale om meget korte fangstrejser inden fartøjerne vender fyldte hjem, og det er nu mere ventetid ved losning, både i Danmark og Norge, der er den reelle flaske-hals for fiskeriet.

Den gennemsnitlige afregningspris for danske fartøjers landinger af tobis i 2011 ligger på omkring 1,63 kr./kg. , hvilket er ca. 20 øre mere end gennemsnitsprisen for april måned 2010, og klart den højeste gennemsnitspris for april måned de seneste 10 år.

Aktuel dansk aktivitet i tobisfiskeriet.

Det danske tobisfiskeri har siden åbningen den 1. april 2011 været koncentreret i forvaltningsområde 1 (Dogger Bank) og særligt i den britiske del af Nordsøen. Det mere kyst-nære tobisfiskeri var meget længe om at komme i gang i år, og er endnu ikke rigtigt startet i område 3 (Skagerrak og den centraløstlige del af Nordsøen).
Hovedparten af det danske tobisfiskeri foregår aktuelt i den britiske del af område 1, men der foregår også et mindre fiskeri af tobis i den danske del af Nordsøen. Der er fortsat kun beskeden aktivitet i Skagerrak, mens et enkelt mindre fartøj er aktivt i Kattegat.
Andre landes tobisfiskeri.

Andre medlemslande:

Sverige (12.277 t), Storbritannien (7.308 t) og Tyskland (511 t) er de andre medlemslande, der råder over kvoter for tobis i EU-farvande.
Sverige har ved kvotebytter med Danmark forøget deres tobiskvote til næsten 30.000 tons. Svenske fartøjer har til dato landet godt 11.000 tons tobis i Danmark.

Tyskland har en kvote på næsten 9.000 tons efter bytter med Danmark og Storbritannien. Der er pr. 5. maj 2011 registreret 4 tyske landinger af tobis fra 3 fartøjer på i alt knap 2.000 tons.

Litauen har i denne uge byttet sig til en kvote på 2.000 tons, men der er endnu ikke registreret landinger af tobis fra Litauen.

Der er foreløbig ikke registreret britiske landinger af tobis i 2011.

Norge:

Norge åbnede tobisfiskeriet den 1. april 2011 i EU-delen af Nordsøen, hvor norske fartøjer har en kvote på 20.000 tons tobis, og den 23. april i norsk zone, hvor den norske kvote er på 60.000 tons. De første norske landinger af tobis fandt sted den 25. april 2011.

Der er dags dato indmeldt samlede norske landinger af tobis (alle landet i Norge) på ca. 31.300 tons, hvoraf 28.800 tons er fra norsk zone (område 3) og 2.500 tons fra EU-farvande (område 1). Langt hovedparten af de norske fartøjer har i 2011 udelukkende fisket i den norske del af Nordsøen.