Rationsfiskeri efter tobis er slut – en række fartøjer tjekker ud og må i gang med nye opgaver.

Fiskeridirektoratet har meddelt, at den disponible mængde tobis, der må fiskes på rationsvilkår, er tæt på at være opfisket. Derfor indføres, med virkning fra og med tirsdag den 31. maj 2011, forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak.

Fortsæt med at læseRationsfiskeri efter tobis er slut – en række fartøjer tjekker ud og må i gang med nye opgaver.

Ændring af kalenderugerationen for fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår

Med virkning fra og med mandag den 16. maj 2011 ændres kalenderugerationen for fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår og er optaget på Fiskeridirektoratets licensliste nr. 1238 således, at der, for alle forvaltningsområder tilsammen, højst må fiskes, medbringes og landes i alt 100 tons tobis pr. kalenderuge Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 16. maj 2011

Fortsæt med at læseÆndring af kalenderugerationen for fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår