Politisk EU kaos forsinker tilladelsen om fiskeri efter Østersø-torsk i sommermånederne

Armene der røg i vejret efter Europa-Parlamentets vedtagelse den 16. januar af den polske parlamentariker Leszek Walesa (EPP) forslag om at fjerne restriktioner for småfiskere og dermed tillade sommerfiskeri efter torsk i Østersøen, kan godt tage armene ned igen.

Fortsæt med at læsePolitisk EU kaos forsinker tilladelsen om fiskeri efter Østersø-torsk i sommermånederne

Overvældende flertal i Europa-Parlamentet for sommerfiskeri af torsk i Østersøen

Medlemmer af Europa-Parlamentet stemte onsdag for at fjerne visse restriktioner for, hvor og hvordan fiskere må fiske i EU-farvande. Kystfiskere bør kunne fange torsk i Østersøen i kystnære områder i sommermånederne, siger en betænkning af Jaroslaw Leszek Walesa (EPP, PL). Betænkning blev vedtaget med 661 stemmer for, 7 imod og 20 hverken for eller imod.

Fortsæt med at læseOvervældende flertal i Europa-Parlamentet for sommerfiskeri af torsk i Østersøen