Deltag i forsøgsfiskeri efter hundestejler i Østersøen

  • Post category:Forskning

Mulighed for operatører til at byde ind på et forsøgsprojekt til gennemførelse i perioden november til den 31. december 2021. For at afsøge mulighederne for et rentabelt og bæredygtigt fiskeri efter hundestejler i Østersøen lægger DPPO og DTU Aqua an til et forsøgsfiskeri i perioden fra november til og med 31. december 2021.

Fortsæt med at læseDeltag i forsøgsfiskeri efter hundestejler i Østersøen
Read more about the article Fiskeriets svanesang i Østersøen giver trængsel i de øvrige farvande
Foto: CSH

Fiskeriets svanesang i Østersøen giver trængsel i de øvrige farvande

EU-Kommissionens kvoter og TAC´s for især Vestlige Østersø, får nu de sidste fiskere fra Bornholm, til at søge væk fra den grønne klippeø og søge mod nord. De søger til fiskepladserne i Kattegat og Skagerrak samt Nordsøen. Men disse fiskepladser er i forvejen godt besøgt, så flere fiskere forudser en begyndende trængsel i disse områder.

Fortsæt med at læseFiskeriets svanesang i Østersøen giver trængsel i de øvrige farvande

»Dødsstødet« er givet til torskefiskeriet i Østersøen

Et i forvejen vingeskudt torskefiskeri i Vestlige Østersø i 2020 med en kvote på bare 1746 tons, sætter den biologiske rådgivning nu en endelig slutdato på fiskeriet her, med en kvote-anbefaling på blot 141 tons torsk næste år, der iøvrigt kun er en bifangst-kvote, syntes fiskeriet at være en saga blot.

Fortsæt med at læse»Dødsstødet« er givet til torskefiskeriet i Østersøen

Skarv og sæler påvirker det kystnære Østersø-fiskeri:

  • Post category:Nyheder

Efter et afholdt Webinar, med deltagelse af Europaparlementets medlemmer af Renew Europe Group, kom MEP Emma Wiesner Sverige og MEP Nils Torvalds fra Finland samt assisterende formand for arrangementet og det virtuelle seminar omkring projektet »Baltic Seal and Cormorant Transnational Cooperation« (TNC), med en opfordring til EU og de nationale beslutningstagere om, at handle nu omkring de mange sæler og skarv der driver rovdrift på det kystnære fiskeri i Østersøen.

Fortsæt med at læseSkarv og sæler påvirker det kystnære Østersø-fiskeri: