EU’s Fiskeriministre har valgt en langsom kvælning af Østersø-fiskerne

Lukkeperioder der i fiskeriet ellers håndhæves med en nul tolerance overfor erhvervsfiskerne, med bøder og hårde straffe. I stedet kan erhvervsfiskerne, mens deres fartøjer ligger uvirksomme hen ved kajen, kigge langt efter lystfiskerne der nu i samme lukkeperiode kan fiske løs, med op til 2 torsk om dagen.

Fortsæt med at læseEU’s Fiskeriministre har valgt en langsom kvælning af Østersø-fiskerne
Read more about the article Fiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne
Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er netop forhandlet på plads mellem EU-medlemslandene og EU-Kommissionen ved ministerrådsmødet i Luxembourg. Foto: CSH

Fiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne

Desuden blev den foreslåede lukkeperiode for torskefiskeriet på tre måneder sat ned til to måneder (februar og marts).

Fortsæt med at læseFiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne
Read more about the article Fiskeriministrene må tage ansvar for kvoterne i Østersøen
Kommissionens forslag giver ingen mening for en bestand, som har det godt, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Kenn Skau

Fiskeriministrene må tage ansvar for kvoterne i Østersøen

Det siger sig selv, at en eventuel reduktion af kvoten med 50 pct. kombineret med en 3 måneders lukkeperiode for en bestand, som er vigtig for fiskeriet, vil have kolossale negative konsekvenser for de familier, som lever af fiskeriet og lokalsamfundene omkring havnene, siger Kim Kær Hansen næstformand i DFPO.

Fortsæt med at læseFiskeriministrene må tage ansvar for kvoterne i Østersøen
Read more about the article Østersø-fiskeriet er i spil i dag
Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen skal i dag forhandle næste års fiskekvoter for Østersøen på rådsmødet i Luxembourg

Østersø-fiskeriet er i spil i dag

Kommissionen har fremlagt et forslag, som linjen over lægger op til forholdsvis store nedskæringer i alle kvoter, som berører dansk fiskeri i Østersøen. Der er lagt op til hårde og langstrakte forhandlinger, for som det ser ud lige nu, står parterne lagt fra hinanden.

Fortsæt med at læseØstersø-fiskeriet er i spil i dag
Read more about the article Den forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen
For alle de bestande, som har betydning for dansk fiskeri, af torsk, sild, brisling, rødspætte og laks, foreslår Kommissionen, at EU’s fiskeriministre vedtager at reducere kvoterne for 2020 sammenlignet med 2019.

Den forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen

Han påpeger også, at det er Danmarks Fiskeriforenings anbefaling at droppe den foreslåede lukkeperiode og fastsætte en kvote for torsk i den vestlige del af Østersøen på niveau med kvoten for 2019.

Fortsæt med at læseDen forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen
Read more about the article Norske gråsæler konsumerer i gennemsnit 5.69 kg fisk om dagen
Efter denne analyse har norske forskere nu regnet sig frem til, at de 3.850 sæler der findes langs kysterne i Finnmark, Nordland og Rogaland i Norge, samlet fortærer ca. 8000 tons fisk om året.

Norske gråsæler konsumerer i gennemsnit 5.69 kg fisk om dagen

  • Post category:Forskning

Bruger man samme enkle ligning med 5,69 kg fisk pr. sæl, vil et tilsvarende antal fisk, konsumeret af sæler i Østersøen ikke være 8.000 tons, men nærmere op imod 100.000 tons fisk.

Fortsæt med at læseNorske gråsæler konsumerer i gennemsnit 5.69 kg fisk om dagen
Read more about the article Læserbrevet »Gråsælernes Paradis« af fisker Walther Thorsen
Det er ikke kun fisker Walther Thorsen, der er sur over EU-Kommissionens beslutning om at lukke for torskefiskeriet i dele af Østersøen.

Læserbrevet »Gråsælernes Paradis« af fisker Walther Thorsen

Lukningen for torsken i dele af Østersøen, svarer til landmanden der får en bøde for at udlede 10 liter kunstgødning til det samme å-løb, som en nærliggende industri sender i tonsvis af u-rensede spildevand ud i

Fortsæt med at læseLæserbrevet »Gråsælernes Paradis« af fisker Walther Thorsen
Read more about the article Sæl og skarv-rapport chokerer med million-tab for fiskeriet
I 2018 søgte Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) efter kystfiskere til en undersøgelse omkring sæler og skarvs påvirkning af det kystnære fiskeri.

Sæl og skarv-rapport chokerer med million-tab for fiskeriet

Skaderne efter sæl og skarv viser sig altså, at være mere end 17 gange større end man tidligere har antaget. Tallene er bare fra ét land, ud af de mange lande der omgrænser Østersøen.

Fortsæt med at læseSæl og skarv-rapport chokerer med million-tab for fiskeriet