Read more about the article Fiskeriet er for vigtigt til panik-politik
Terningerne blev kastet for dansk fiskeris fremtid, da der den 14. oktober i Luxembourg blev indgået ny aftale om kvoter i Østersøen for 2020

Fiskeriet er for vigtigt til panik-politik

I DPPO’s seneste nyhedsbrev beskriver direktør Esben Sverdrup-Jensen den nye kvoteaftale som »katastrofal« og »et politisk svigt«. Han mener, at man på beslutningsniveau skøjter lige henover de mange og komplekse årsager til Østersøens økologiske udfordringer.

Fortsæt med at læseFiskeriet er for vigtigt til panik-politik
Read more about the article Katastrofen i Østersøen
Meget malende og meget rammende beskriver Pelagisk Perspektiv, at røgen er ved at lægge sig efter rådsmødet i Luxembourg den 14. oktober siger Esben Sverdrup-Jensen direktør for DPPO.

Katastrofen i Østersøen

På trods af massiv kritik af fiskeriminister Mogens Jensens forhandlingsresultat fra grønneorganisationer, så er der bestemt ingen jubel i sektoren, skriver Esben Sverdrup-Jensen som direktør i Danmarks Pelagiske PO i Pelagisk Perspektiv.

Fortsæt med at læseKatastrofen i Østersøen
Read more about the article Østersø-Kvoterne er et mørkt kapitel i Østersøens historie
Aftalen rammer dansk fiskeri og lokalsamfundene omkring de små havne urimeligt hårdt. Med så store reduktioner vil det få negative konsekvenser for de familier, som lever af fiskeriet, og de mange virksomheder i havnene, siger Kim Kær Hansen - Foto: DFPO

Østersø-Kvoterne er et mørkt kapitel i Østersøens historie

I de kommende måneder vil der komme yderlige data for bestandene, og Danmarks Fiskeriforening håber, at det vil give anledning til genforhandling.

Fortsæt med at læseØstersø-Kvoterne er et mørkt kapitel i Østersøens historie

EU’s Fiskeriministre har valgt en langsom kvælning af Østersø-fiskerne

Lukkeperioder der i fiskeriet ellers håndhæves med en nul tolerance overfor erhvervsfiskerne, med bøder og hårde straffe. I stedet kan erhvervsfiskerne, mens deres fartøjer ligger uvirksomme hen ved kajen, kigge langt efter lystfiskerne der nu i samme lukkeperiode kan fiske løs, med op til 2 torsk om dagen.

Fortsæt med at læseEU’s Fiskeriministre har valgt en langsom kvælning af Østersø-fiskerne
Read more about the article Fiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne
Kvoterne for fiskeriet i Østersøen næste år er netop forhandlet på plads mellem EU-medlemslandene og EU-Kommissionen ved ministerrådsmødet i Luxembourg. Foto: CSH

Fiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne

Desuden blev den foreslåede lukkeperiode for torskefiskeriet på tre måneder sat ned til to måneder (februar og marts).

Fortsæt med at læseFiskeriminister: Vi har ramt en god balance i Østersøkvoterne
Read more about the article Fiskeriministrene må tage ansvar for kvoterne i Østersøen
Kommissionens forslag giver ingen mening for en bestand, som har det godt, siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Kenn Skau

Fiskeriministrene må tage ansvar for kvoterne i Østersøen

Det siger sig selv, at en eventuel reduktion af kvoten med 50 pct. kombineret med en 3 måneders lukkeperiode for en bestand, som er vigtig for fiskeriet, vil have kolossale negative konsekvenser for de familier, som lever af fiskeriet og lokalsamfundene omkring havnene, siger Kim Kær Hansen næstformand i DFPO.

Fortsæt med at læseFiskeriministrene må tage ansvar for kvoterne i Østersøen
Read more about the article Østersø-fiskeriet er i spil i dag
Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen skal i dag forhandle næste års fiskekvoter for Østersøen på rådsmødet i Luxembourg

Østersø-fiskeriet er i spil i dag

Kommissionen har fremlagt et forslag, som linjen over lægger op til forholdsvis store nedskæringer i alle kvoter, som berører dansk fiskeri i Østersøen. Der er lagt op til hårde og langstrakte forhandlinger, for som det ser ud lige nu, står parterne lagt fra hinanden.

Fortsæt med at læseØstersø-fiskeriet er i spil i dag
Read more about the article Den forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen
For alle de bestande, som har betydning for dansk fiskeri, af torsk, sild, brisling, rødspætte og laks, foreslår Kommissionen, at EU’s fiskeriministre vedtager at reducere kvoterne for 2020 sammenlignet med 2019.

Den forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen

Han påpeger også, at det er Danmarks Fiskeriforenings anbefaling at droppe den foreslåede lukkeperiode og fastsætte en kvote for torsk i den vestlige del af Østersøen på niveau med kvoten for 2019.

Fortsæt med at læseDen forkerte kurs, er DFPO’s reaktion over EU’s 2020 kvoter for Østersøen