Erhvervsfiskere kan få dispensation fra reglerne om A-status

Kvoterne i Østersøen bliver i 2022 reduceret markant, hvilket medfører en risiko for et forringet indkomstgrundlag for visse fiskere. For at opretholde A-status kræves det, at mindst 60 pct. af den personlige indkomst stammer fra erhvervsfiskeri, og at fiskeriet dermed udgør fiskerens hovedbeskæftigelse.

Fortsæt med at læseErhvervsfiskere kan få dispensation fra reglerne om A-status

Betingelserne for erhvervsfiskeri i Østersøen for 2022

EU’s fiskeriministre vedtog ved rådsmødet den 11. - 12. oktober 2021 næste års fiskerimuligheder for Østersøen samt en række nærmere vilkår for udøvelse af fiskeriet. Der er i lyset af den biologiske situation tale om en svær situation i 2022 med en række reducerede kvoter, i kombination med at visse arter alene må indgå som bifangst i andre fiskerier.

Fortsæt med at læseBetingelserne for erhvervsfiskeri i Østersøen for 2022

Max én torsk og én laks om dagen for lyst- og fritidsfiskeri i Østersøen i 2022

I 2022 må man kun hjemtage én torsk om dagen. Samtidig indføres der som noget nyt i 2022 også en begrænsning for hjemtagelse af laks fanget i Østersøen, så der kun må hjemtages en fedtfinneklippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person. Det tiltag skal beskytte de vilde laksestammer i Østersøen.

Fortsæt med at læseMax én torsk og én laks om dagen for lyst- og fritidsfiskeri i Østersøen i 2022

Eftersøgning af to danske søfolk efter skibsforlis er nu indstillet

Søfartsstyrelsen modtog natten til mandag klokken 3.30 en alarm om skibskollision mellem to fragtskibe, det danske skib »Karin Høj« og det næsten dobbelt så store engelske fragtskib, »Scot Carrier«, der begge på ulykkestidspunktet befandt sig i farvandet mellem den svenske havneby Ystad og den danske klippeø Bornholm.

Fortsæt med at læseEftersøgning af to danske søfolk efter skibsforlis er nu indstillet

Svensk skipper taler Stockholms Universitet lodret imod mht. sælerne i Østersøen

Den svenske fiskeskipper Björn Ulups med sit fiskefartøj SIN 77 »Melin« fra Sirishamn i Sverige, mener at Stockholms Universitet, løgnagtigt forsøger at tilpasse virkeligheden omkring de små pattedyr i Østersøen, på bekostning af det kommercielle fiskeri i området.

Fortsæt med at læseSvensk skipper taler Stockholms Universitet lodret imod mht. sælerne i Østersøen

Mink-ministeren vifter med sit kort: »Hallo! Man var nødt til at handle og gøre noget.«

  • Post category:Fiskeri

Vi har en fødevarer-, landbrugs- og Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) der mener, at hvis man står i en situation, som eksempelvis minksagen fra sidste år i november, er det helt legitimt at »bryde loven« - for som han siger i Jyllands-Posten onsdag - «Hallo! Man var jo nødt til at handle«.

Fortsæt med at læseMink-ministeren vifter med sit kort: »Hallo! Man var nødt til at handle og gøre noget.«