Den traditionelle trawlpose giver uhensigtsmæssigt mange »BMS fisk« i Østersøen

Istedet har et forsøg med et trawl, hvor maske-størrelsen var 110 mm i sommers, omkring Bornholm været en succes. Her havde trawleren R 218 »Judith Bechmann« et forsøgsfiskeri med tre medarbejdere fra DTU ombord, et betydeligt bedre resultat end det traditionelle trawl. Man fik her 1200 kg torsk i lasten og kun en discard på mindre end 6 kg.

Fortsæt med at læseDen traditionelle trawlpose giver uhensigtsmæssigt mange »BMS fisk« i Østersøen

DTU smidt i land af vrede fiskere

Samarbejdet mellem forsker og fisker, har indtil mandag, været et forbilledeligt samarbejde, hvor praktik og teori blev forenet med et fælles mål, at blive bedre til at udnytte havets ressourcer, bæredygtigt og med øje for havmiljøet. Et samarbejde der har bygget på gensidig respekt og en fortrolighed samt åbenhed fra fiskernes side, når forskerer er blevet inviteret med om bord på en fiskekutter.

Fortsæt med at læseDTU smidt i land af vrede fiskere

Der pustes lidt optimisme i retning Vestlige Østersø

Det er Danmarks Fiskeriforening med biolog Michael Andersen, der har taget de optimistiske briller på og kigger på udsigten til næste års fiskekvoter i Den Vestlige Østersø. Der forventes at stige med 15.000 tons. Hvilket er stik modsat den Østlige del af Østersøen, hvor det hele ser noget mere mistrøstigt og værre ud.

Fortsæt med at læseDer pustes lidt optimisme i retning Vestlige Østersø