Størinvasion

  • Post Category:Nyheder

Atlasprojektet har i den seneste tid fra sit netværk af fiskere og kontaktpersoner modtaget syv meldinger om fangster/fund af stør.

Fortsæt med at læse Størinvasion

Østersø torsk på historisk niveau

  • Post Category:Områder

Det Internationale Havforsknings råd, ICES , fastslår i en ny rapport, at torskebestandene i Østersøen fortsat er i fremgang, og at næste års torskekvoter kan forhøjes. I den østlige del af Østersøen er bestanden nu på det højeste niveau siden slutningen af firserne.

Fortsæt med at læse Østersø torsk på historisk niveau

Rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø

  • Post Category:Nyheder

Bilag 6: Ændring af tilladt fangstration ved FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og ændring af tilladte fangstrationer af torsk for Mindre Aktive Fartøjer i vestlige Østersø FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak Med virkning fra den 1. maj 2011 ændres den tilladte fangstration af rødspætte i Skagerrak således, at det er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 2.500 kg rødspætter pr. kalendermåned. MAF fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne Med virkning fra den 1. april 2011 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 2.400 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. april 2011

Fortsæt med at læse Rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø