Reguleringsbekendtgørelsen for 2012 er nu udsendt

  • Post category:Nyheder

Reguleringsbekendtgørelsen 2012 har karakter af en uændret videreførelse på langt de fleste områder. Fartøjers forbrug af havdage i Østersøen bliver offentlig tilgængelige og brisling i Nordsøen bliver fremover kun IOK.

Fortsæt med at læse Reguleringsbekendtgørelsen for 2012 er nu udsendt

Bilag 6 meddelelse

  • Post category:Nyheder

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen og Bælterne og genåbning for fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fortsæt med at læse Bilag 6 meddelelse

Forbrugerne skal ikke risikere laks med dioxin

Fødevarestyrelsens undersøgelse af indholdet af giftstoffet dioxin i sild og laks fra Østersøen har vist et lavere niveau end tidligere. Men for laks kan det ikke udelukkes, at store fisk stadig kan have højere indhold end grænseværdierne tillader. Derfor fastholder fødevareminister Mette Gjerskov begrænsninger på salg af store laks.

Fortsæt med at læse Forbrugerne skal ikke risikere laks med dioxin

Skuffelse over nedskæringer

  • Post category:Nyheder

Der bliver skåret for meget i brislingekvoten, og det er helt ude af proportioner, at der bliver et minus på 51 procent på laks, mener Kim Kær Hansen, der er næstformand i Danmarks Fiskeriforening.

Fortsæt med at læse Skuffelse over nedskæringer