Størinvasion

  • Post Category:Nyheder

Atlasprojektet har i den seneste tid fra sit netværk af fiskere og kontaktpersoner modtaget syv meldinger om fangster/fund af stør.

Fortsæt med at læse Størinvasion

Østersø torsk på historisk niveau

  • Post Category:Områder

Det Internationale Havforsknings råd, ICES , fastslår i en ny rapport, at torskebestandene i Østersøen fortsat er i fremgang, og at næste års torskekvoter kan forhøjes. I den østlige del af Østersøen er bestanden nu på det højeste niveau siden slutningen af firserne.

Fortsæt med at læse Østersø torsk på historisk niveau

Rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø

  • Post Category:Nyheder

Bilag 6: Ændring af tilladt fangstration ved FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og ændring af tilladte fangstrationer af torsk for Mindre Aktive Fartøjer i vestlige Østersø FKA rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak Med virkning fra den 1. maj 2011 ændres den tilladte fangstration af rødspætte i Skagerrak således, at det er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 2.500 kg rødspætter pr. kalendermåned. MAF fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne Med virkning fra den 1. april 2011 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 2.400 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. april 2011

Fortsæt med at læse Rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak og fangstrationer af torsk for MAF-fartøjer vestlige Østersø

Torskefiskeri i den østlige Østersø – nu med MSC

  • Post Category:Nyheder

Trawl- og linefiskere fra østlige Østersø har nu mulighed for at sælge torsk med MSC certifikat. Det betyder måske højere priser – det er i hvert fald den erfaring rødspættefiskerne i Nordsøen har gjort, efter deres fisk blev certificeret for ca. 14 dage siden.

Fortsæt med at læse Torskefiskeri i den østlige Østersø – nu med MSC

Trussel mod torsk afblæst

  • Post Category:Forskning

Den direkte trussel mod torsken er tilsyneladende afblæst. Selvom dræbergopler altid æder, så undgår de helst at få torskeæg på menuen. Og sluger de et æg ved en fejl, kaster de det op igen.

Fortsæt med at læse Trussel mod torsk afblæst