DFPO indkalder til »katastrofemøde«

DFPO indkalder til »katastrofemøde«

I en udsendt pressemeddelelse fra Danmarks FiskeriForening PO, inviterer man på vegne af foreningen, kredsene og lokalforeningerne til møde, med baggrund i den meget alvorlige situation omkring kvotefordelingen i Vestlige og Østlige Østersø.

»Fiskeriets Minister« deltager direkte via videolink

Repræsentanter fra DFPO vil gennemgå forhandlingsresultatet af EU forhandligerne tidligere på ugen og DFPO vil derudover forsøge af redegøre for de mulige hjælpeforanstaltninger, der diskuteres i øjeblikket. Undervejs vil Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen være online via videolink, og komme med hans vurdering og muligheder til løsning af situationen, herunder økonomisk kompensation.

DFPO vil også gerne høre de deltagne fiskeres holdninger og bekymringer i forhold til den katastrofale kvotefastsættelse.

Hurtig tilmelding påkrævet

Mødet bliver afholdt fredag 14. oktober 2016 på DFPO’s kontor, Nordensvej 3 i Taulov. Der vil være forplejning undervejs, med sandwich kl. 12.00, inden vi kl. 12.30 går i gang med selve mødet. Vi forventer at være færdige ca. 15.30.

Alle fiskere er velkomne, men forhåndstilmelding til mødet er nødvendig. Giv besked direkte til DFPO hvis man ønsker at deltage:

Ring eller mail til: 7622 3308 (Ingrid Eriksen)

ie@dkfisk.dk (Ingrid Eriksen)

Sidste frist

Der er frist for tilmelding torsdag den 13. oktober kl. 14.00.