Makrelforhandlinger

Der arbejdes fortsat målrettet mod at sikre en afslutning af den nordatlantiske makrelstrid. I sidste uge var EU embedsmænd rejst til møde i Reykjavik, for at drøfte situationen med den Islandske regering. Den 10. september havde EU embedsmænd, lignende drøftelser med Færøerne.

Fortsæt med at læseMakrelforhandlinger

Store stigning i antallet af makrel i den Islandske eksklusive økonomiske zone

  • Post category:Politik

Det Islandske forskningens fartøj Árni Fridriksson har netop afsluttet et togt i det nordlige Atlanterhav, togtet er en del af et internationalt forskningsprojekt i det nordøstlige Atlanterhav. Togtet med Árni Fridriksson er foregået i perioden fra 20 juli til 12 august 2010, under togtet er der fokuseret på udbredelsen af makrel, sild og blåhvilling i den Islandske eksklusive økonomiske zone (EEZ), samt vandets temperatur og arternes spisevaner.

Fortsæt med at læseStore stigning i antallet af makrel i den Islandske eksklusive økonomiske zone

Island svarer igen

  • Post category:Politik

Der har været mange reaktioner fra Skotland, senest fra den konservative MEP Struan Stevenson, der ønsker blokaden udvidet til at omfatte alle vare fra Island og Færøerne. FiskerForum har forsøgt at få en udtalelse fra Fiskeriministrene på Færøerne og Island, og den Islandske fiskeriminister skriver følgende i en pressemeddelelse: Ifølge FN's konvention om havretten og FN-aftalen om fiskebestande, har de fire kyststater, Island, EU, Færøerne og Norge, pligt til at samarbejde om bevarelse og forvaltning af makrel bestanden.

Fortsæt med at læseIsland svarer igen

Skotsk EU medlem opfordrer til udvidet blokade i makrel konflikten

  • Post category:Politik

Et skotske medlem af Europa-Parlamentet har opfordret til en EU blokade af Island og Færøske trawleres landing af makrel og ønsker blokaden udvidet til at omfatte alle vare fra Island og Færøerne. Den konservative MEP Struan Stevenson sagde i weekenden at Island og Færøerne opfører sig som deres viking forfædre med ”udplyndring af kvoter”

Fortsæt med at læseSkotsk EU medlem opfordrer til udvidet blokade i makrel konflikten