Store stigning i antallet af makrel i den Islandske eksklusive økonomiske zone

Store stigning i antallet af makrel i den Islandske eksklusive økonomiske zone

Det Islandske forskningens fartøj Árni Fridriksson har netop afsluttet et togt i det nordlige Atlanterhav, togtet er en del af et internationalt forskningsprojekt i det nordøstlige Atlanterhav.

Togtet med Árni Fridriksson er foregået i perioden fra 20 juli til 12 august 2010, under togtet er der fokuseret på udbredelsen af makrel, sild og blåhvilling i den Islandske eksklusive økonomiske zone (EEZ), samt vandets temperatur og arternes spisevaner.
Togtet med Árni Fridriksson er foregået i perioden fra 20 juli til 12 august 2010, under togtet er der fokuseret på udbredelsen af makrel, sild og blåhvilling i den Islandske eksklusive økonomiske zone (EEZ), samt vandets temperatur og arternes spisevaner.

Forekomsten af makrel var stort over alt i den Islandske zonen, undtagen i et område nordvest for Island. På kortet ses den relative fordeling af makrel, størrelsen af prikkerne repræsentere mængden af makrel. Bestanden af makrel er i langt større i den islandske eksklusive økonomiske zone i 2010, i forhold til data fra et lignende togt i 2009.

Makrellen er genstand for uenighed mellem kyststaterne i nordatlanten om fordeling af kvoten, senest er et Færøsk fartøj blevet nægtet adgang til at losse sin fangst af makrel i Peterhead.