Island svarer igen

Island svarer igen

Der har været mange reaktioner fra Skotland, senest fra den konservative MEP Struan Stevenson, der ønsker blokaden udvidet til at omfatte alle vare fra Island og Færøerne. FiskerForum har forsøgt at få en udtalelse fra Fiskeriministrene på Færøerne og Island, og den Islandske fiskeriminister skriver følgende i en pressemeddelelse:

Ifølge FN’s konvention om havretten og FN-aftalen om fiskebestande, har de fire kyststater, Island, EU, Færøerne og Norge, pligt til at samarbejde om bevarelse og forvaltning af makrel bestanden.
Ifølge FN’s konvention om havretten og FN-aftalen om fiskebestande, har de fire kyststater, Island, EU, Færøerne og Norge, pligt til at samarbejde om bevarelse og forvaltning af makrel bestanden. I lang tid var Island forhindret i at deltage i forhandlingerne, men tidligere i år blev Islands status som en kyststat med hensyn til makrel fiskeriet endeligt anerkendt. Kyststaterne holdt to møder i et forsøg på at nå til enighed om en overordnet styring af fiskeriet i 2010. Parterne nåede ikke til enighed, men parterne var enige om, at det sidste møde havde været positiv, og at forhandlingerne havde fundet sted i god ånd.

I lyset af det faktum, at der ikke blev opnået enighed om en overordnet styring af makrel fiskeriet i år, begyndte kyststaterne, først Island, at fastsætte deres egen kvoter for 2010.

Som det desværre ofte er tilfældet i en sådan situation er den samlede kvoter der er fastsat af ICES blevet overskredet. Man bør afstå fra at forsøge at gøre Island og Færøerne særligt ansvar for dette, da EU og Norge er ikke mindre ansvarlig. Det centrale punkt er, at det er et fælles ansvar for de fire kyststater at nå til enighed om en overordnet styring af makrelfiskeriet for at sikre en bæredygtig bestand.

Importforbuddet for fiskeprodukter fra Island og Færøerne til EU og Norge er derfor ikke berettiget. Desuden er det vigtigt at gentage, at et importforbud eller andre tilsvarende handelsforanstaltninger ville være i klar strid med EFTA-konventionen, GATT og EØS-aftalen.

Et møde mellem de fire kyststater er blevet planlagt til oktober, hvor der vil blive gjort et forsøg på at nå en aftale om en overordnet styring af makrel fiskeriet næste år. Island understreger betydningen af at nå frem til en konklusion og vil gøre sit yderste i denne henseende. Island forventer det samme af de tre andre parter.