Tag godt imod jeres nye lærling – og sæt kursen mod en sikker uddannelse

Tag godt imod jeres nye lærling – og sæt kursen mod en sikker uddannelse

Det skriver Fiskeriets arbejdsmiljøråd i et nyhedsbrev, at når man med Corona-hilsen stikker på næven overfor en ny lærling, med ordene »Velkommen ombord« og lærlingen kækt siger »Ohøj skipper«, så er der allerede lagt en plan for hvorledes lærlinge-uddannelsen forløber bedst muligt.

VÆR GODE ROLLEMODELLER

  • Alle besætninger har faglige og sociale kompetencer, der er vigtige at bruge. Lærlinge gør typisk som deres kollegaer ombord, når de løser en opgave. Det er derfor vigtigt, at alle besætnings- medlemmer og skippere er gode eksempler på, hvordan arbejdet udføres på en sikker og forsvarlig måde.
  • Sådan kan I gøre Tal om, hvordan I kan være gode rolle-modeller i udførelsen af jeres arbejde, i god tid før en ny lærling starter ombord. Gode erfaringer skal videreformidles på en forståelig måde.

LAV EN PLAN FOR DEN FØRSTE TID

  • Det er vigtigt, at en ny lærling bliver introduceret til sikkerhedsprocedurer, skibet og arbejdsfælles- skabet, og til hvordan I gør tingene på en forsvarlig måde på jeres fartøj. Lav en handlingsplan for at sikre, at lærlingen bliver klædt på til at løse opgaverne og får den nødvendige instruktion og løbende opfølgning.
  • Sådan kan I gøre Overvej om I skal have en særlig procedure, når I modtager en ny lærling. Sæt fokus på relevant, løbende instruktion og oplæring. Udvælg en dedikeret person, der er ansvarlig for at følge op sammen med lærlingen.

INVITER TIL DIALOG

  • Det er vigtigt for både jer som besætning/ arbejdsplads og for fastholdelsen af den nye lærling, at besætning inddrager den nye lærling i dialogen, når der tages initiativ til drø else om arbejde, arbejdsmiljø og sikkerhed ombord.
  • Sådan kan I gøre Sæt dialogen med den nye lærling i system, der passer ind i fartøjets normale rutiner. Gør plads til åbne HV-spørgsmål i hverdagen og vær nysgerrig over for lærlingens input til arbejdspladsen. Tag jeres nye lærling med ind i samarbejdet om arbejdsmiljø og sikkerhed. Brug fartøjets APV som udgangspunkt.

OPSTIL KRAV OG FORVENTNINGER

  • Lærlingen har o e brug for mere støtte og opmærksomhed end kollegaer med mange års erfaring. Derfor er det vigtigt, at I fra starten er tydelige om, hvad I har af krav og forventninger til arbejdsindsats og udførelsen af arbejds- opgaver, og at I inddrager lærlingen i en løbende forventnings-afstemning.
  • Sådan kan I gøre Tal med lærlingen om, hvornår en opgave er løst godt nok. Brug tid på forventningsafstemning, når den nye lærling instrueres i fartøjets rutiner og opgaver. Sørg for at informationer om nye arbejdsopgaver kommer i et tempo, så den nye lærling har tid til at lære jeres arbejdsgange at kende. Giv plads til at lærlingen kan stille spørgsmål

 

GIV KONSTRUKTIV FEEDBACK

  • Brug både instruktionen og den daglige snak til at give den nye lærling feedback. Feedback kan være en svær størrelse for både den, der giver, og den der tager imod. Derfor er det vigtigt at begrunde feedbacken og have en dialog om, hvordan opgaverne løses på en sikker og forsvarlig måde.
  • Sådan kan I gøre Det er vigtigt at spørge ind til lærlingens oplevelser samt de konkrete arbejdsopgaver. Når I giver feedback så husk at fokusere på positiv feedback, og hvad der er realistisk, at lærlingen kan gøre bedre fremadrettet. Det er vigtigt, at lærlingen også får mulighed for at give feedback.

Skriv et svar