Stor interesse for dialogmøde mellem fiskere og forskerne

Stor interesse for dialogmøde mellem fiskere og forskerne

På aktuel baggrund med tvivl omkring tobis kvotens størrelse, mødtes fiskere og organisationsfolk med biologer fra DTU Aqua. Formålet var at høre om forventningerne til nogle aktuelle bestandsrådgivninger og måske også at opnå en bedre forståelse parterne imellem.
Op mod 100 deltagere var mødt op i Ålborg Kongrescenter, da Danmarks Fiskeriforening, Pelagisk PO, Fiskemelsforeningen og DTU aqua havde sat hinanden stævne til et såkaldt ”Dialog-møde”.

Mødet er bl.a. kommet i stand på baggrund af den aktuelle tvivl om bestandsstørrelse af tobis. Biologerne har de senere år foretaget systematiske forsøgsfiskerier forud for sæsonstarten. Resultaterne af dette års forsøgsfiskeri har været meget nedslående. I fiskerkredse tales meget om, at resultaterne af biologernes anstrengelser ikke er retvisende.

Biologer og fiskere arbejder ofte sammen, som f.eks. i forbindelse med udvikling af sorterings riste til brug ved fiskeri efter sperling. Alligevel er mange fiskere dybt skeptiske i forhold til de biologiske rådgivninger, som politikerne i stor udstrækning læner sig op ad, når de tunge beslutninger om kvotestørrelser træffes.

Nogle tilstedeværende fiskere blev bekræftet i tvivlen omkring utilstrækkelig rådgivning. Det skete da Lotte Worsøe Clausen fra DTU Aqua medgav, at forskerne indtil videre ikke har kunnet give en dækkende bestandsvurdering for brisling i sydlige Nordsø. Årsagen ligger i det faktum, at man ikke evner at følge en brisling årgang. I øjeblikket arbejder forskerne med nye modeller for bestandsberegningerne, som man håber giver et retvisende billede.

Fiskeriets organisationer ønsker fortsat dialog og samarbejde med biologerne. Godt et døgn efter mødets afslutning, kan man dog på flere fiskeres interne dialog forstå, at mødet ikke skabte en fuldstændig forståelse og harmoni parterne imellem.

FiskerForum.com