Stormen BODIL rammer den jyske vestkyst

Stormen BODIL rammer den jyske vestkyst

Som varslet af DMI har stormen her ved middagstid nået 30 m/s i vindstødene og samtidig er der varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst.
Ved højvandet sidst på eftermiddagen og tidligt i aften ventes en vandstand på ca. 3,50 m ved Esbjerg og Havneby, og ved Hvide Sande og Thorsminde ventes 2,00 til 2,50m over DVR ( Dansk Vertikal Reference).

Med udsigten til et par dage nu, hvor vindstødene er af orkanstyrke og bølgehøjden er på op til 8 – 9 meter, med en VSV vind, har de fleste fartøjer valgt at ligge fortøjret ved kajen.

DMI meldingerne spår stadig kraftig vind hen over natten til fredag og der meldes ligeledes om forhøjet vandstand i de indre farvande og østersøen fra fredag morgen. Her ventes vandstanden ved kysterne fra sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt den nordlige del af Øresund at stige til typisk 1,20 til 1,50 m over DVR90. ( dansk Vertikal reference).

Senere på fredagen kan vandstanden i de nordvendte fjorde, Odense fjord, Isefjorden og Roskilde fjord nå op mellem 1,40 og 1,80 m over DVR90 (Dansk Vertikal Reference).