Storbritannien og Norge har underskrevet fiskeriaftale for resten af 2019
SIA opfordrer ejerne af fartøjer over 12 meter, at sikre deres fartøjer med et IMO-nummer

Storbritannien og Norge har underskrevet fiskeriaftale for resten af 2019

Aftalen gør det muligt for fiskerne fra Storbritannien, at fiske videre i norsk farvand efter den 31. oktober 2019 til slutningen af dette år. Det er en såkaldt kontinuitetsaftale som briterne og nordmændene har underskrevet. En aftale der sikrer, at de nuværende ordninger forbliver på plads til udgangen af dette år.

På nuværende tidspunkt opererer britiske fiskerfartøjer i norske farvande i henhold til en aftale mellem EU og Norge. Men da Storbritannien nu forlader EU, ophører denne aftale automatisk. Den nye aftale opretholder eksisterende ordninger mellem de to lande, sikre de vil forblive på plads indtil udgangen af ​​2019.

Ifølge erklæringen er både Storbritannien og Norge forpligtet til at fortsætte samarbejdet, hvilket giver en sikkerhed til deres respektive fiskeri-brancher, at man fortsat vil forvalte fiskebestandene bæredygtigt.

Aftalen vil respektere de eksisterende aftaler, for så vidt de vedrører Storbritannien og Norge, og dermed sikre, at der findes passende licens-, kontrol- og håndhævelsesbestemmelser efter den model, som EU og Norge er enige om.

Aftalen handler også om forvaltningen af Nordsøbestande, der blev truffet mellem de to lande for 2019. Bestande der administreres i fællesskab, samtidig med at de eksisterende kvoteudvekslinger i 2019 respekteres samt de eksisterende adgangsordninger mellem de to lande.

Som en yderligere forberedelse til skilsmissedagen mellem Storbritannien og det Europæiske fællesskab, er en ny licensudstedende myndighed oprettet. »The Single Issuing Authority« (SIA) også blevet nedsat i fællesskab med England, Skotland, Wales og Nordirland. Dette vil fremover sikre tilgængeligheden af ​​de rigtige licenser til lovligt at fiske efter at have forladt EU.

Britiske fartøjer skal have et IMO-nummer
SIA opfordrer ejerne af fartøjer over 12 meter, at sikre deres fartøjer med et IMO-nummer, som er nødvendigt for at kunne fiske uden for de britiske farvande, når Storbritannien forlader EU. Det skal ske til Den Internationale Søfartsorganisation for at muliggøre rettidig behandling af den efterfølgende licens-dokumentation.