Simrad udstiller epokegørende ny SN 90 Multistråle ekkolod på DanFish

Simrad udstiller epokegørende ny SN 90 Multistråle ekkolod på DanFish

På DanFish 2019 vil Simrad fremvise deres nyeste version af deres populære SN 90 Multistråle ekkolod. Et ekkolod der dækker et ca. 160 grades område frem foran skibet ved f.eks trawling. Denne stråle kan rettes elektronisk mod bund eller overflade alt efter hvad brugeren ønsker.

NorwegianWoodFuff Simrad

Samtidigt med dette 160 graders sonar-lignende billede, kan SN 90 vise 3 ekkolods billeder ud fra 3 separate ekkolods stråler med splitbeam på 6 x 6 grader.

Dette svarer i princippet til at du har 3 Simrad splitbeam-ekkolods transducere monteret i stævnen, som du kan tilte/pege i hvilken retning du ønsker det inden for de 160 grader (se illustration). Ialt har brugeren 5 stråler til rådighed samtidigt, dette kan være normalt 160 grades sonar billede, vertikal snit samt 3 ekkolods stråler eller det kan også være f.eks 5 fremadrettet / kiggende ekkolods stråler.

 

 

Fordelene ved dette multibeam ekkolod kontra f.eks en højfrekvens sonar er mange:

  • Ingen bevæglige dele da transduceren på ca 30 x 30 cm monteres i stævnen af skibet.
  • Opløsningen på billedet er som på et normalt Simrad ekkolod, hvilket vil sige fremragende.
  • Fiske ekkoer tæt på bund ses helt tydeligt modsat en traditionel sonar hvor det kan være vanskeligt at skelne fisk og hård bund.
  • Makrel i overfladen ses også tydeligt og skipperen får nemmere ved at se hvor en stime har den største koncentration af fisk.
  • Dette gælder for alle fiskerier herunder sild, tobis samt brisling.

SN90 simrad

SN 90 opererer i frekvens området fra 70-120 kHz og hver enkelt billede kan have sin egen frekvens så de ikke forstyrrer hinanden. Alle billeder på skærme opdateres samtidigt.

SN 90 softwaren forbedres kontinuerligt og tillægs modulet TD50 viser nu ekkoerne i et 3D format sammen med søkort, bundhårdhed og meget mere. TD50 forventes klar for salg inden for kort tid.

Se www.simrad.com for mere info om SN90 eller kontakt Jan Jensen på telf. +45 2147 4390 for at få en demonstration af SN 90

Mød Simrad på stand A-112 og få en snak med os om dine udfordringer – sammen finder vi en løsning. Vi ses.