Stor Miljøsynder i Nordsøen slipper nådigt og billigt
Olieplatforme i Nordsøen blev tilbage i 2017 politianmeldt af Miljøstyrelsen for brud på Havmiljøloven. Det var Mærsk Oil der havde udledt mere end 100 tons miljøfarlige kemikalier i Nordsøen.

Stor Miljøsynder i Nordsøen slipper nådigt og billigt

Olieplatforme i Nordsøen blev tilbage i 2017 politianmeldt af Miljøstyrelsen for brud på Havmiljøloven. Det var Mærsk Oil der havde udledt mere end 100 tons miljøfarlige kemikalier i Nordsøen.

 

Mærsk Oil fortalte dengang Miljøstyrelsen, at kemikalierne var klassificeret som relativt lidt miljøskadelige, som henholdsvis gule og grønne kemikalier. Men i virkelighedens verden, var de reelt langt mere miljøfarlige og skulle istedet have været mærket som røde kemikalier. Kemikalier der ifølge eksperter, måske ikke slår dyr og fisk ihjel, men svækker dyrelivet i havet og gør fisk og dyr mere modtagelige overfor parasitter og sygdomme, men som også giver en lavere vækst-rate, forklarer seniorforsker i miljøkemi Pia Lassen fra Aarhus Universitet til DR Nyhederne.

 

For det ulovlige forhold, har de nuværende ejere af Mærsk Oil, den franske oliegigant Total, modtaget og betalt en bøde på 500.000 kroner. Det er, ifølge mange et, set i forhold til skaden og forseelsen, et meget lille beløb . Men værre endnu, har der i samme sag, været tale om udledning af yderligere 80.000 tons Scavtreat 7103. Denne sag har tråde tilbage til en række e-mails og korrespondancer  fra 2017, som Miljøstyrelsen og Maersk Olie og Gas havde. Her reddede Miljøstyrelsen det danske olieselskab for en merudgift på 1,8 mia. kroner, ved at give en midlertidig tilladelse til,  at anvende og udlede kemikaliet til Nordsøen. Dette til trods for, at Scavtreat 7103 indeholdt stoffet BAC 50, som olieselskabet ingen tilladelse havde til at bruge eller anvende.

 

Olieplatforme i Nordsøen blev tilbage i 2017 politianmeldt af Miljøstyrelsen for brud på Havmiljøloven. Det var Mærsk Oil der havde udledt mere end 100 tons miljøfarlige kemikalier i Nordsøen.Trods dette meget kritisable forhold, har anklagemyndigheden bekræftet overfor DR Nyhederne, at sagen er afsluttet og der på den baggrund ikke hverken kommer bøde og ej heller en sigtelse eller tiltale mod Olieselskabet. Denne »totale« frifindelse, trods forureningen og brugen af et klart ulovligt stof af Maersk skyldes, at virksomheden ifølge Anklagemyndighedernes vurdering, ikke har været bevidst om indholdet af de  farlige kemikalier i stoffet.