Større torske kvote til Island for den kommende fangstsæson

Større torske kvote til Island for den kommende fangstsæson

Det Islandske The Marine Research Institute (MRI) anbefaler en 20.000 ton stigning i torske kvoten for den kommende fangstsæson.
Det bekendtgjorde MRI i sin rapport om anbefalingerne for næste års TAC for fangstmængderne af fiskebestandene omkring Island.
MRI anbefaler, at den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for torsk forhøjes med 10%, fra 195.000 tons til 215.000 tons, allerede for starten af næste sæson, som begynder i september.

Grunden til MRI s vurdering og anbefaling af en større Islandsk kvote på torsk, er at gydebestanden af torsk er vokset hurtigt de senere år. Alene i forhold til de dårlige torskeår i 1992 – 1994 er gydebestanden vokset med en faktor 3. Anbefalingen skal også ses på trods af en lidt dårligere rekruttering de senere år, men med det lavere fisketryk på torsken har det i følge MRI altså resulteret i at bestanden trods alt stiger støt og hvis man ikke øger fiskeriet dramatisk, alligevel kan forvente at kvoten yderligere om nogle år kan sættes op til 250.000 tons.

Den øgede kvote på torsk vil give den islandske økonomi en velkommen saltvandsindsprøjtning, hvis det gennemføres.

Kuller kvoten stiger også, men forventningerne her er behersket.
MRI anbefaler, at kuller kvoten for det kommende år fastsættes til 38.000 tons. For indeværende år og nuværende sæson, var den anbefalede grænse 32.000 tons, men kvoten blev trods dette sat til 36.000 tons.

Det er første gang i lang tid, at instituttet har anbefalet en forøgelse af kvoten for kuller, som har lidt under hurtigt skrumpende bestande de senere år. Men stigningen i kvoten anses dog for en ringe trøst, da man forventer at fiskeriet efter kuller i stedet vil falde, når 2007 og ældre årgange forsvinder fra bestandene.

Mange kommercielle fiskebestande er i balance ifølge MRI
Ifølge MRI rapporten er mange af Islands kommercielle bestande i balance og bliver udnyttet moderat. Som en følge af den hensynsfulde udnyttelse kan man se sej rekrutteringen er på eller over gennemsnittet og det samme gør sig gældende for rødfisk bestanden, som også forventes af stige som følge af øget rekruttering. Hvorfor MRI da også anbefaler stigning i kvoten for begge disse arter. Ligeledes ser det ud til at bestanden af Islandske sommersild også er voksende.

Ifølge oplysninger fra sammenslutningen af Islandske redere (LIU) vil eksportværdien stige med ISK 15-16 mia. i løbet af det næste fangstår, alene på grund af den anbefalede kvoteforøgelse af MRI.