Standarder på vej inden for fiskeri og havbrug


Selvom havet dækker mere end 70 % af jordens overflade, sletter det ikke alle spor af menneskelig aktivitet. Skal vil fortsat kunne nyde alt godt fra havet, kræver det et fintmasket net af internationale regler og standarder. På norsk initiativ foreslår ISO nu, at der udarbejdes internationale standarder inden for fiskeri og akvakultur. Standarderne skal understøtte lovgivning og de internationale aftaler på området.

ISO vil oprette en teknisk komite med standardisering inden for fiskeri og akva-kultur som arbejdsområde. Standardiseringen skal fx omfatte

aspekter omkring miljømæssig opmærksomhed
overvågning af biologiske ressourcer
grænsefladen mellem teknologi og biologi
dyresundhed og -velfærd
arbejdsmiljø og sikkerhed
fødevaresikkerhed
sporbarhed
terminologi

samt produktion og anvendelse af alle typer materialer og produkter fra fisk, skaldyr og lignende.

Komiteens arbejdsområde omfatter ikke standardisering af vandkvalitet, fiskenet samt fødevarer og fødevarekvalitet. Disse emner behandles allerede af andre komiteer i ISO.

Præcise informationer, når vi opdrætter og handler med fisk
ISO lægger op til, at komiteen udarbejder standarder, der beskriver analysemetoder, ydeevnekrav, procedurer, dimensioner og tolerancer, formater for informationsudveksling og terminologi.

Ifølge det norske forslag skal komiteen starte med standarder for

krav til data i forbindelse med førstehåndshandel med fisk
informationsudveksling i forbindelse med fiskeopdræt
miljøovervågning af havbrug
sporbarhed af fiskeprodukter fra både fiskeopdræt og fiskeri
tekniske krav til installering af fiskeopdræt

Dansk Standard hører gerne fra virksomheder, organisationer osv., der har interesse i standarder på dette område.

Yderligere information kan fås hos Dorte Jespersen dj@ds.dk

Kilde: Dansk Standard

FiskerForum – 19. Juli 2006

Skriv et svar