Søværnet gør isbryderne klar

Søværnet gør isbryderne klar

Det kolde vejr får nu Søværnet til at gøre isbryderne klar til at gå i aktion allerede i januar.
En rigtig, rigtig kold november og december får nu Søværnet til at forberede sig isvinter.

Det oplyser orlogskaptajn Kim Møller Petersen fra Søværnets Operative Kommando.

“Vi har vurderet, at der er forøget risiko for en isvinter, så vi har gjort isbryderne klar til at gå i aktion allerede i starten af januar,” siger han.

Isbryderne vil således med fem dages varsel kunne rykke ud og bryde isen i de danske farvande.

Meteorologerne er enige med Søværnet i, at der kan være en isvinter under opsejling.

“Betingelserne for det er ret gode. Det har været koldt længe – og det har blæst meget, mens det har været koldt. På den måde afkøles havet hurtigere end ellers,” siger Jens Ringgård fra TV 2 Vejret.

Han understreger dog, at der er brug for en længere periode med kulde, før isvinteren er en realitet.

Is-sæsonen starter officielt den 15. december – men normalt går der flere måneder derefter, før havet bliver så koldt, at der er brug for isbryderne. Først når en statslig isbryder indsættes, er der officielt tale om en isvinter.

Søværnet er dog klar til at indsætte isbryderne allerede i starten af det nye år, oplyser Kim Møller Petersen.

“Vi klargør Danbjørn og Isbjørn – det er de to største af vores tre statslige isbrydere. Det er samtidig også dem, der er bedst til at bryde is,” siger han.

Politikerne overvejer i øjeblikket helt at droppe de statslige isbrydere, og derfor har forsvarsminister Gitte Lillelund Bech i år droppet opkrævningen af den såkaldte is-afgift, der normalt betaler for driften af isbryderne.

Isbryderne var sidst indsat i Danmark i 1996 – men Jens Ringgård fra TV 2 Vejret tør ikke lægge hovedet på blokken for, om isvinteren nu også kommer i år.

“Det er meget vanskeligt at forudsige, om det bliver en isvinter. For eksempel blev det ikke til en isvinter sidste år, selvom det var den koldeste vinter i 14 år – og koldere end flere tidligere isvintre,” siger han.