Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2011

Melding fra fiskeridirektøren
J-249-2010
Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2011
Erstatter: J-225-2010
Gyldig fra: 06. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 06. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 21. desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Steinkobbe
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 21. desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe:

FYLKE KVOTE
Østfold 15
Rogaland 15
Sør-Trøndelag 115
Nord-Trøndelag 5
Nordland 185
Troms 55
Finnmark 70
Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland.

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Porsangerfjorden

§ 2 Havert
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 21.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

OMRÅDE KVOTE
Lista til Stad 60
Stad til Lofoten 250
Vesterålen til Varanger 150
Av kvoten på 150 havert i området Vesterålen til Varanger kan inntil 50 havert felles i Troms og 100 havert felles i Finnmark.

§ 3 Ringsel
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 21.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 4 Grønlandssel
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 21.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten.

§ 5 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HY/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet
Melding fra fiskeridirektøren
J-249-2010
Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2011
Erstatter: J-225-2010
Gyldig fra: 06. 12. 2010
Gyldig til: 31. 12. 2011
Bergen, 06. 12. 2010
Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i forskrift av 21. desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Steinkobbe
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 21. desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe:

FYLKE KVOTE
Østfold 15
Rogaland 15
Sør-Trøndelag 115
Nord-Trøndelag 5
Nordland 185
Troms 55
Finnmark 70
Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland.

Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Porsangerfjorden

§ 2 Havert
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 21.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

OMRÅDE KVOTE
Lista til Stad 60
Stad til Lofoten 250
Vesterålen til Varanger 150
Av kvoten på 150 havert i området Vesterålen til Varanger kan inntil 50 havert felles i Troms og 100 havert felles i Finnmark.

§ 3 Ringsel
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 21.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland, Troms og Finnmark.

§ 4 Grønlandssel
Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift av 21.desember 2009 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten.

§ 5 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskriften straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011.

HY/EW

Kategoriene
Nord for 62 annet
Sør for 62 annet