Søfartsstyrelsen genåbner sagen om dødsulykken fra Læsø

Søfartsstyrelsen genåbner sagen om dødsulykken fra Læsø

Den danske søfartsstyrelse har på baggrund af Fagbladet 3F´s afdækning af dødsulykken, besluttet at genåbne sagen om den 66-årige fisker Teddy Bak Nielsens dødsulykke i juli måned 2014.

Fiskeskipper Teddy Bak Nielsen var alene om bord på den danske fiskekutter »Inger Marie« den 10. juli 2014, da den kolliderede 11 nautiske sømil Nordøst for Læsø, med det over 3000 ton tunge maltesiske fragtskib »Rig« og sank kort efter.

Sagen om dødsulykken fra Læsø tog fart i efteråret, da 3F Fagbladet i en artikel »Vi måtte hente fars lig med fiskekutter i Sverige«, hvor enken og de to døtre til afdøde fisker Teddy Bak Nielsen, fortalte om hvilket mararidt de havde været igennem efterfølgende.

Svigt fra myndighedernes side

Artiklen afslørede flere svigt fra myndighedernes side, hvor man ikke i over to år og 8 måneder, havde fulgt ordentlig op på sagen, under henvisning til manglende rapporter fra andre instanser. 3F´s fokus på sagen med artiklen i deres Fagblad, satte skub i sagen og man mangler nu kun de maltesiske myndigheders svar.

Men Malta har aldrig reageret på brevet fra Søfartsstyrelsen om Læsø-fiskeren, der omkom efter kollisionen med det maltesisk fragtskib. Heller ikke på Søfartsstyrelsens brev dateret den 16. november i år eller 3F´s fire henvendelser siden 21. september, er fortsat ubesvarede.

Dødsulykken er aldrig blevet strafferetligt efterforsket

Selvom Den Maritime Havarikommissions rapport om dødsulykken, indikerer at kollisionen med stor sandsynlighed skyldes manglende udkig fra den vagthavende styrmands side ombord på »Rig« og den manglende brug af anti-kollisions radaren på skibet samt den klare overtrædelse af søvejsreglerne om vigepligt.

Det er dog kommet frem, at den vagthavende styrmand på det maltesiske fragtskib »RIG« blev knapt et år efter kollisionen, frataget sit sønæringsbevis på grund af svigt i forbindelse med ulykken Nordøst for Læsø. Hvilket stærkt indikerer at netop manglende udkig og manglende brug af radar til anti-kollision, var en overtrædelse af søvejsreglerne og derfor ansvarspådragende.

Trods disse fakta i sagen, er ingen endnu blevet stillet til ansvar for ulykken. Selvom Søfartsstyrelsen mener, at der burde være kørt en straffesag efter arbejdsulykken.

Den Maritime Havarikommission har udarbejdet en sø-ulykkesrapport på engelsk om ulykken som er tilgængelig her. (engelsk)