Snurrevodskutter i beskyttet kystfiskerordning fisker torsk fra bifangstkvote
KR 221 »Anna Ida« har ud over et rationsfiskeri på rødspætter, også adgang til en særlige bifangstkvote på torsk. Det har de fordi de er tilmeldt til den »tidsubegrænsede kystfiskerordning«. Foto: H. Hansen

Snurrevodskutter i beskyttet kystfiskerordning fisker torsk fra bifangstkvote

I diskussionen og debatten om fordele og ulemper omkring udformningen af den kommende Kystfiskerordning, trækkes forskellige eksempler frem af både DFPO (Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation) og FSK-PO (Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri – Producent Organisation). Her sidstnævnte med torsk fanget på en bifangskvote, under den tidubegrænsede Kystfiskerordning.

FSK-PO skriver, da fiskeriet efter rødspætter i Storebælt var sløjt, valgte skipper Lars Klarskov Rasmussen og fisker Bent Knudsen allerede i foråret at sejle deres snurrekutter KR 221 »Anna Ida«, til Hirtshals. Her fisker de efter rødspætter på rationsfiskeri.

Ud over et rationsfiskeri på rødspætter har de også adgang til en særlige bifangstkvote på torsk. Det har de fordi de er tilmeldt til den »tidsubegrænsede kystfiskerordning«, også kaldet den beskyttede kystfiskerordning.

»Det har været en rigtig god løsning for os, at søge torskemængder i bifangstkvoten. Det har gjort, at vi ikke har skulle ud at leje kvoter for de torsk vi fanger, når vi fisker efter rødspætter«, siger Lars Klarskov Rasmussen.

Alle fiskere i den beskyttede kystfiskerordning, der ingen FKA kvoter ejer på torsk og tunge i de enkelte farvandsområder, kan søge fisk i til uundgåelige bifangster. Det gælder torsk i Nordsøen, torsk i Kattegat, torsk i østlige og vestlige Østersø, tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen og tunge i Nordsøen.

Der er jf. reguleringsbekendtgørelsens § 43 afsat følgende mængder til uundgåelige bifangster af torsk og tunge:

  • Torsk i Nordsøen (2A3AX4): 16,6 tons
  • Torsk i Kattegat (3AS): 1,0 tons
  • Torsk i Skagerrak (3AN): 11,1 tons
  • Torsk i vestlige Østersø (3BC+24): 73,0 tons
  • Torsk i østlige Østersø (3DX32): 79,5 tons
  • Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen (3ABC24): 2,4 tons
  • Tunge i Nordsøen (24-C): 1,3 tons

De afsatte mængder fremgår af Bilag A.Læs mere om ordningen her.