Skibshandel mellem to jagtkammerater

Skibshandel mellem to jagtkammerater

Som gode og ivrige jægere var de to jagtkammerater Lars Tarp Jensen og Kaj Jes Kristensen, ude for at besigtige Kaj`s jagt ved Skjern, her for små fjorten dage siden.

Forhistorien er at begge er fiskeskippere fra Hvide Sande og begge har de deres dagligdag med garnfiskeri udfor den jyske vestkyst. Men af forskellige årsager har fiskerne fra vestkystbyen, sat deres fartøjer til salg. Lars har igennem mange år fisket tunger i den engelske kanal, og har de senere år gået med drømmen om at komme nærmere de hjemmelige kyster, hvorimod Kaj Jes igennem et langt fiskerliv, aldersmæssigt var nået til, hvor han skal begynde og tænke på at holde op.

Mens de to jagtkammerater vandrede udover jagtarealerne,og støvlerne blev løftet over tuegræsset, faldt snakken tilfældigt på fiskeriet og på hvilke udfordringer de hver især stod overfor. Oplevelserne i fiskeriet ville ingen af dem være foruden og beslutningen om måske helt at forlade erhvervet, havde de begge måske også lidt svært ved, noget de, trods det nære venskab, aldrig rigtigt havde drøftet med hinanden før nu.

Var det ikke noget for dig Lars..
Så da Kaj tilfældigt og lidt spøgefuldt spurgte Lars om det ikke var noget for ham, at overtage Helle Jes, var svaret;” jo – det vil jeg gernem men jeg skal først have solgt min egen,” hvortil Kaj Jes svarer, “den køber jeg.” Begge blev vist lige overrasket, men som snakken gik videre, grundfæstede ideen sig kun yderligere og inden dagen var omme, var hovedtrækkene i en aftale og et fremtidigt samarbejde lagt i støbeskeen.

I store træk tilgodeser aftalen begge Hvide Sande Fiskere, både hvad angår tilknytningen til fiskeriet og det fremtidige samarbejde. Lars Tarp Jensen køber RI 138 Helle Jes med 2/3 dele, og Kaj Jes beholder selv den sidste 1/3 del. Ligeledes overflytter Lars kvoter og kW dage, udstyr m.m. til Helle Jes og Kaj Jes beholder således kun egne kvoter. Der gives forkøbsret til Lars for både andel i Helle Jes og i Kaj Jes`s kvoter.

Kaj Jes har den 17 meter lange garnbåd til salg
I handlen indgår det ligeledes, at Kaj Jes overtager den godt 17 meter lange stålkutter, garnbåden RI 509 Ida Kristine, der næsten lige er blevet hovedrenoveret og som nysynet yderligere har 4 år til næste syn. Båden er allerede sat til salg igennem N.B. Ferdinandsen & Sønner A/S.

Mæglerfirmaet forestår også overdragelsen og handlen med den nyere garnbåd RI 138 Helle Jes, der sammen med Vestjysk Bank i Hvide Sande, får stor ros fra begge fiskeskippere, for en hurtig og kompetent behandling i forbindelse med skibshandlen. Alle er derfor samlet i dag den 30. april 2014 omkring middagstid, for at slå de endelige streger og underskrifter i aftalen.

Her knapt to uger efter traveturen over Skjern Enge, mellem to jagtkammerater, der hver for sig var ved at ændre deres liv i en helt anden retning, står de nu tilbage sammen, som både venner og forretningspartnere om RI 138 Helle Jes fra Hvide Sande, så drømmen om et fortsat liv i fiskeriet kan opfyldes for begge.

FiskerForum.com