Skibselektronik firma rådgiver aktivt om E-log

Skibselektronik firma rådgiver aktivt om E-log

Nye regler på området samt en attraktiv tilskudsordning, har øget interessen for elektronisk logbog betydeligt
HSR Skibselektronik i Hvide Sande har travlt i øjeblikket. De sidste dage med dårligt vejr i maj, har fået havnens fiskere og fiskere fra fremmede havne, til at samles om at få installeret elektronisk logbog.

Nye regler på området samt en attraktiv tilskudsordning, har øget interessen betydeligt.

Reglerne om elektronisk logbog for fartøjer over 24 meter trådte i kraft den 1. januar 2010. Fra denne dato skal fartøjer være i stand til at transmittere en elektronisk logbog. Og fremover er det de elektroniske oplysninger hos Fiskeridirektoratet, der afgør, om man har opdateret og udfyldt sin logbog korrekt.

Medindehaver Jørgen Enevoldsen fra HSR Skibselektronik, er den daglige administrator og tovholder for ansøgningsskemaer og hjemtagelse af E-Log materiellet. Lige så hurtigt materiellet kommer hjem, sendes montørerne afsted for at installerer.

Ifølge Fiskeridirektoratet er det op til hver enkelt skipper selv, at sørge for udstyr, installation og software. Men i praksis vælger flere en professionel installatør til at udføre arbejdet, både med opsætning og tilretning af E-loggen.

”HSRs fornemste opgave er at rådgive og informerer vores kunder til den bedste løsning”, pointerer Jørgen Enevoldsen og fortsætter ”at alle fartøjer er jo ikke ens, så vores montører tager alle de nødvendige og individuelle hensyn der skal tages”. ”Ligeledes skal fartøjer over 12 meter også have installeret det elektroniske log system inden 2012, så vi sidder ikke stille i øjeblikket”.

Som bankuddannet, har Jørgen Enevoldsen alle forudsætninger for at styre Fiskeridirektoratets ansøgninger efter EU’s investeringstilskud. Jørgen Enevoldsen sørger for at omkostningsbilag og en samlet ansøgning om udbetaling af tilskud for henholdsvis nyanskaffelse/udskiftning af fartøjets satellit trans receiver og anskaffelse af elektronisk logbog fremsendes sammen med ”Ansøgningsskema – EU refusion” til Fiskeren.
En service som fiskerne sætter stor pris på.

Der ydes tilskud til:
• Anskaffelse af en ny satellit trans receiver inkl. installationsomkostninger til et beløb op til 1.500 €.
• Anskaffelse og installation af udstyr til elektronisk logbog til et beløb op til 1.000 €.

Hjælpsomhed og kvalificeret rådgivning kendetegner Hvide Sande firmaet, som praktiserer professionelle elektronik løsninger, udført af et altid opdateret og højt uddannet personale. Jørgen Enevoldsen slutter af med, at HSRs succes ligger i en god service efter de gode gamle principper, hvor kunden altid kommer i første række.
Ordrebogen taler sit tydelige sprog.