Skagerrak rødspætte med MSC-certificat

Skagerrak rødspætte med MSC-certificat

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation arbejder med at få flere danske fiskearter ind under MSC certificeringen. Rødspætten forventes certificeret i år.

Rødspætte (udvidelse) Skagerrak, hvor fangstredskaberne er snurrevod, garn, trawl bliver MSC godkendt i november 2015 og Rødspætter for Kattegat og Østersøen, hvor fangstredskaberne er snurrevod, garn og trawl forventes endelig godkendt til marts 2016.

Certificeringen af Skagerrak rødspætten næsten tilendebragt

MSC-vurderingen af Skagerrak rødspætten er efter det oplyste, lige nu inde i sin aller sidste fase, nemlig den periode hvor der er mulighed for at klage over certificeringen og godkendelsen. I bekræftende fald, der ikke inden tidsfristens udløb, kommer modsigelser eller klager, så er Skagerrak-rødspætten endeligt MSC certificeret og godkendt.

Se rapporten for MSC-certificeringen af Skagerrak rødspætterne her. (du kan se den her – Engelsk).