Skagen Havn rammer igen rekordoverskud
Skagen Havn omsatte i 2018 for 50,3 mio. kroner. Dette overgår rekordomsætningen i 2017, der udviste en omsætning på 43,9 mio. kroner.

Skagen Havn rammer igen rekordoverskud

Skagen Havn omsatte i 2018 for 50,3 mio. kroner. Dette overgår rekordomsætningen i 2017, der udviste en omsætning på 43,9 mio. kroner. Havnen opnår dermed et resultat på 10 mio. kroner og sikre ved overførelse til egenkapitalen, at denne pr. 31. december 2018 lander på 252.3 mio. kroner.

 

I den vedlagte ledelsesberetning til regnskabet for Skagen Havn 2018, skriver ledelsen at regnskabsresultatet er tilfreds-stillende på alle områder. Omsætningen er den højeste nogensinde og alle forretningsområder viser fremgang.

Omsætningsstigningen skyldes især krydstogt og gods
Den stigende omsætning kan i særlig grad begrundes i fremgang på krydstogt og gods, men omsætningen på fiskeriet har også vist en mindre fremgang. Samtidig viser Fiskeridirektoratets egne statistikker, at Skagen Havn også i 2018 er Danmarks største fiskerihavn målt både på såvel mængder som værdi.

 

Ledelsen af Havnen skriver endvidere i beretningen, at det forventes, at der fortsat vil være både behov og mulighed for at øge omsætningen. For 2019 forventes krydstogtsområdet at udvise fortsat progression, da der er booket et stort antal skibe til anløb af havnen. Containeraktiviteten, som blev opstartet i august 2018, forventes ligeledes at bidrage positivt med et helt års aktivitet.

 

Strategi 2020
I 2015 formulerede man en strategiplan indtil 2020. I 2018 har der været arbejdet meget med etape 3 udvidelsen på Havnen, som er igangsat i første halvdel af 2019. Derudover vil der blive arbejdet med at eksekvere flere strategiske tiltag, som indgår i Strategi 2020. Skagen Havn vil også i den kommende del af strategiperioden arbejde med at udvikle både eksisterende og nye forretningsområder i tæt dialog med nuværende og nye kunder.

 

Indstilles til godkendelse
Økonomidirektøren indstiller Økonomiudvalget og byrådet, at
1. årsregnskab 2019 for den kommunale selvstyrehavn, Skagen Havn godkendes
2. årets overskud disponeres som foreslåetHavnens ledelse beretter om, at regnskabsresultatet er tilfredsstillende på alle områder. Omsætningen er den højeste nogensinde, og alle forretningsområder viser fremgang. Den stigende omsætning kan i særlig grad begrundes i fremgang på krydstogt og gods, mens omsætningen på fiskeriet har vist en mindre fremgang.